Official Update :

ธ.ทิสโก้คัดประกันบำนาญตัวท็อป ‘My Wish Retirement’ คุ้มครองถึงอายุ 99 รับเงินบำนาญ 24% ต่อปี

ธนาคารทิสโก้ เดินเกมรุกตลาดประกันบำนาญรับเทรนด์ผู้สูงอายุ เผยข้อมูลสถิติคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนเฉียด 100 ปีสูงขึ้นต่อเนื่อง ประเดิมไตรมาส 4 ส่ง ‘My Wish Retirement’ ประกันบำนาญตัวท็อป คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี รับเงินบำนาญสุดปัง 24% ต่อปีช่วยลูกค้าอุ่นใจมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ   


นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mrs. Kusumar Pratomsrimek, Head of Bancassurance, TISCO Bank Public Company Limited) เปิดเผยว่า จากความมุ่งพัฒนาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันภัยตัวท็อป เพื่อเติมเต็มความคุ้มครองให้ครอบคลุมลูกค้าทุกช่วงวัย ล่าสุดเพื่อช่วยลูกค้าวางแผนการเงินให้มีรายรับที่มั่นคง แน่นอน และเพียงพอต่อการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ ตามสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมสูงอายุในปี 2564** ธนาคารทิสโก้จึงเปิดตัวประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ โดยมีความโดดเด่นที่ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินบำนาญรายปีสูงถึง 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือรายเดือน เดือนละ 2.025% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 99 ปี โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ 


ประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ รับประกันโดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี หรือชำระถึงอายุ 60 ปี โดยผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือนจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  50,000 บาทต่อปี ไม่จำกัดจำนวนเงินรับประกันภัยสูงสุด สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 


ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงิน 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริงหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และหากเสียชีวิตในระหว่างรับเงินบำนาญก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์สะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้ว สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน ‘My Wish Retirement’ ผ่านธนาคารทิสโก้ ในกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์เพิ่มเติม 100,000 บาท  


“ในไตรมาส 4 ธนาคารทิสโก้จะทยอยเปิดตัวประกันบำนาญตัวท็อป ที่มุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์รับกับสังคมสูงอายุของไทย โดยในปี 2564 อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 75.3 ปี ซึ่งค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.4 เดือนต่อปี และมีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปีตั้งแต่ 2559 จะมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 100 ปี*** และมีโอกาสเสี่ยงที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังการเกษียณที่มีความสำคัญไม่แพ้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และต้องยอมรับว่าคนไทยส่วนใหญ่มีเงินไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายหลังการเกษียณจนกลายเป็นภาระของลูกหลาน หรือไม่ก็ยังต้องทำงานหนักต่อไป หรือแม้จะเร่งลงทุนหลังเกษียณก็ทำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้  ดังนั้น ประกันบำนาญจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างประโยชน์ในระหว่างที่ลูกค้ามีชีวิตอยู่ ทำให้มีรายรับที่สม่ำเสมอ แน่นอนและมั่นคง และคาดว่าจะกลายเป็นเมกะเทรนด์ในการวางแผนเกษียณอายุของคนไทยในอนาคต” นางกุสุมากล่าว 


สำหรับลูกค้าที่สนใจประกันบำนาญ รวมถึงประกันภัยประเภทอื่นๆ สามารถปรึกษา TISCO Guru ด้านประกันภัยแบบส่วนตัวได้ทันที ผ่านช่องทาง [email protected] TISCOInsure หรือ สอบถามได้ที่ Contact Center 0-2633-6070 หรือ เว็บไซต์ www.tisco.co.th โดยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย เท่านั้น