Official Update :

เปิดแผนยุทธศาสตร์ก.ล.ต. พร้อมยกระดับสินทรัพย์ ดิจิทัล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานก.ล.ต.ในอีก 3 ปีข้างหน้า (64-66) ด้วย 2 แกนหลัก RECOVERY & STRENGTHENING ทั้งการเสริมสภาพคล่องและการเติบโต ของเศรษฐกิจไทย และ RESILIENCE สร้างรากฐานและความน่าเชื่อถือ เพื่อตลาดทุนไทยที่ยั่งยืน


ทั้งนี้โครงการสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 1.ยั่งยืน เข้าถึง ฟื้นฟูและเข้มแข็ง ประกอบด้วยเครื่องมือระดมทุน การลงทุนใน ESG ตามด้วย ESG DISCLOSURE และPRODUCT REVIEWER 2.เข้าถึง S2. FINANCIAL WELL-BEING คือการให้ความรู้ ข้อมูลการลงทุน และการขยายฐานผู้ลงทุน


3.ฟื้นฟูและเข้มแข็ง S-SPECIAL SUPPORTING LIQUIDITY เครื่องมือระดมทุนช่วย กิจการเสริมสภาพคล่อง


4.ฟื้นฟูและเข้มแข็ง S3. SMEs & STARTUPs GROWTH AND FINANCING กฎเกณฑ์ และตลาดรอง SMEs รวมทั้งECOSYSTEM ของ CROWDFUNDING


ทั้งนี้สำนักงานก.ล.ต. พร้อมยกระดับสินทรัพย์ในรูปโทเคนและดิจิทัลมาอยู่ภายใต้กฏหมายหลักทรัพย์ และเปิดทางให้ผู้สนใจ โดยปีนี้ต้องให้ความสำคัญการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งมากขึ้นความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ
DIGITAL ASSET และทิศทางในระยะข้างหน้า


โดยเทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว มีการแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปโทเคนและดิจิทัลมากขึ้น (TOKENIZATION) มีการใช้กับการออกหลักทรัพย์ดิจิทัล (STO) อาจเกิดปัญหา REGULATORY ARBITRAGE ระหว่างหลักทรัพย์ STO และ ICO รวมั้ง BUSINESS MODEL มีการพัฒนาที่รวดเร็ว อาจไม่ใช่รูปแบบที่เคยกำกับดูแลมาก่อน กฎเกณฑ์อาจตามไม่ทัน BUSINESS MODEL และสุดท้ายผู้ประกอบธุรกิจอาจต้องปรับตัวให้สอดรับกับ LANDSCAPE ที่มีการนำดิจิทัลมาใช้ อาจเกิดผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ TRADITIONAL


ดังนั้น การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ในระยะสั้นนั้น จะยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ส่วนระยะปานกลาง มีแนวทางแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับ ทั้งโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะของการระดมทุน เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายฯ แห่งใหม่ ICO PORTAL และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล (TOKEN)


“ต้องยอมรับว่าสินทรัพย์ ดิจิทัลไม่ใช่เป็นความท้าทายให้กับก.ล.ต.ไทยแห่งเดียว แต่เป็นความท้าทายของทั้งโลก โดยในเดือนหน้าเราเป็นเจ้าภาพจัด ก.ล.ต. แปซิฟิก จึงฝากทีมงานไปพูดกับ ก.ล.ต.ญี่ปุ่น ในการพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์ ดิจิทัล ทั้งการพัฒนา และการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยมีโจทย์ของการก้าวไกลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบิสเนสโมเดลที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเชื่อว่าทั้งผู้ประกอบการและตัวเราเอง ก็ต้องอ่านโจทย์ให้ออก และวางกฏดูแลให้ชัดเจน ทั้งนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ของการของเหรียญที่อิงกับหลักทรัพย์ จึงมีคำถามว่า ถ้าออกเหรียญที่อิงกับหลักทรัพย์ ภายใต้พ.ร.ก.สินทรัพย์ ดิจิทัล ซึ่งมีความง่ายมาก”นางสาวรื่นวดี กล่าว


ดังนั้นวันนี้สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ยกระดับไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการออกเหรียญที่อิงกับหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ต่างๆ สำนักงาน ก.ล.ต.จะเข้ามาดูในเรื่องของการใช้เกณฑ์กติกาของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเท่ากันในมุมมองของการพัฒนา และคุ้มครองผ็ลงทุนอีกด้วย โดยกติกาจะออกมาเร็วๆนี้เพื่อยกระดับสินทรัพย์ ดิจิทัล ในพ.ร.บหลักทรัพย์ ที่เป็นกติกาต่างประเทศทำกัน


ส่วน MEGATRENDS ความท้าทายของตลาดทุนไทยในระยะข้างหน้า คือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ กระแส ESG สังคมสูงวัยถือเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่ระยะนี้อย่างเต็งรูปแบบ และสุดท้ายการกลายเป็นเมือง ด้วยการดูแผนชาติแผนเฉพาะกิจ พร้อมรับปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง

This’s Alano

“มุ่งแสวงหาข่าวสาร สร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้อง เพื่อนำเสนอให้นักลงทุนได้อ่าน”