Official Update :

คลังจ่อชงครม.ลดภาษีแวต7%อีก1ปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมาไม่ได้มีการหารือเรื่องการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากที่ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 7% และยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นไปเป็น 10% ในวันนี้


"การเก็บภาษีแวตตามกฎหมายให้จัดเก็บ 10% แต่มีการออกกฎหมายลดอัตราการเก็บภาษีแวตเหลือ 7% มาโดยตลอด ซึ่งการลดล่าสุดจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. นี้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม. เห็นชอบลดภาษีแวตเหลือ 7% ออกไปอย่างน้อยอีก 1 ปี หรือลดไปถึง 30 ก.ย. 2565 และจะมีการประเมินปีต่อปีว่าควรลดภาษีแวตต่อไปหรือไม่" นายอาคม กล่าว


นายอาคม กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้มีการศึกษาภาพรวมของการปรับโครงสร้างภาษี เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี โดยจะเน้นเรื่องการขยายฐานภาษีให้ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ โดยตอนนี้ยังไม่มีการขึ้นภาษีแวตในช่วงนี้ ที่เป็นช่วงการศึกษาภาพรวมของการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ


นอกจากนี้ การเก็บรายได้ของประเทศมีหลายแหล่ง จากทั้งการเก็บภาษี การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการกู้เงิน ที่จะนำมาปิดหีบปีงบประมาณปี 2564 ได้ โดยไม่ต้องมีการเพิ่มอัตราภาษีแวตในช่วงนี้ ซึ่งในเดือน มิ.ย. นี้จะมีความชัดเจนว่า จะต้องหารายได้จากแหล่งใดเท่าไร เพื่อมาปิดงบประมาณ 2564 โดยยืนยันว่าการใช่จ่ายงบประมาณจะไม่มีการสะดุดอย่างแน่นอน


Post Today