เทียบประกันสุขภาพสำหรับเด็ก แบบไหนที่ใช่…เหมาะกับเจ้าตัวน้อย!

ปัจจุบัน “ประกันสุขภาพเด็ก นับเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากจะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกน้อยแล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วย เพราะภูมิต้านทานของเด็กเล็กยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้มีโอกาสป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งประกันสุขภาพเด็กก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ ตั้งแต่เป็นเด็กทารกไปจนถึงเด็ก ค่าเบี้ยประกันก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน วันนี้ Wealthy Thai จึงมีประกันสุขภาพเด็กจาก 4 บริษัทประกันเจ้าดังมาเปรียบเทียบให้ดูกันอีกเช่นเคย เผื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับคุณคุณแม่ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพให้กับลูกน้อยประกันสุขภาพเด็ก (
Super Kids)        

มาเริ่มที่ ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kids)” จาก บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี ซึ่งสามารถเบิกได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) แต่บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันเฉพาะ โรคไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส และ โรคมือเท้าปาก เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรมให้ 2,000 บาทต่อปี โดยเบี้ยประกันไม่ได้คิดตามอายุแต่บริษัทกำหนดไว้ที่4,300 บาทต่อปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มติม https://bit.ly/3euVR4W ประกันสุขภาพ
"อุ่นใจรักษ์ โกลด์"

ถัดมา คือ ประกันสุขภาพ "อุ่นใจรักษ์ โกลด์" จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีแผนประกันให้เลือกด้วยกัน 4 แบบ วงเงินคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 600,000 บาท  1,000,000 บาท  3,000,000 บาท และสูงสุด 5,000,000 บาท เบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันไปตามอายุและเงื่อนไขตามบริษัทกำหนด สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน ไปจนถึง 65 ปี สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล IPD ได้ ส่วน OPD ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติม โดยประกันอุ่นใจรักษ์ โกลด์จะไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้จะมีการเคลม นอกจากนี้ยังมีประวัติดีหากไม่มีการเคลมด้วย แต่ผู้เอาประกันจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประเทศไทย เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3tgIbPp  โครงการ ดี คิดส์

สำหรับประกันตัวที่สาม คือ โครงการ ดี คิดส์จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันตัวนี้จะแตกต่างจากประกันที่นำมาเปรียบเทียบให้ดูวันนี้ เพราะโครงการ ดี คิดส์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ ซึ่งต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) โดยแผนประกันมีให้เลือก 4 แบบ ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 200,000 บาท  500,000 บาท  1,000,000 บาท  และสูงสุด 5,000,000 บาท ส่วนเบี้ยประกันจ่ายตามช่วงอายุ ซึ่งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องไอ.ซี.ยู. ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิด จะเหมาจ่ายในวงเงินคุ้มครองตามแผนประกันที่เลือก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 10 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3la0nr0ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

และสุดท้าย “ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่ายจาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันตัวนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก โดยสัญญาหลักต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และจะไม่มีแผนให้เลือกแต่จะแยกเป็นช่วงอายุของผู้เอาประกันแทน โดยอายุต่ำกว่า 11 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000,000 บาท กำหนดอายุของผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ไปจนถึง 10 ปี แต่ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับอายุและเงื่อนไขของบริษัท ส่วนค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกได้ในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติแหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) นอกจากนี้ ยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ตามจริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/38xgOIC ประกันสุขภาพเด็กที่นำมาเปรียบเทียบให้ดูในวันนี้ มีความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ และค่าเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพให้กับลูกน้อย ควรประเมินความเสี่ยงของเด็กและภาระค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวสามารถรับได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินในอนาคต 

ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้