Official Update :

รู้ไว้ก่อนสาย! 5 โรคร้ายยอดฮิต เมื่อเป็นแล้ว...อาจจะทำประกันไม่ได้ไปตลอดชีวิต

ความเป็นจริงเรื่องหนึ่งที่เราต้องยอมรับ คือ คนส่วนใหญ่มักจะไม่มีความคิดที่จะทำประกันสุขภาพในขณะที่ตัวเองยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่กลับกันคนเรามักจะหาซื้อประกันสุขภาพในตอนที่ร่างกายของพวกเขาเริ่มแสดงถึงความผิดปกติบางอย่างออกมา ซึ่งปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปก็คือ หากวันใดวันหนึ่งเราเกิดเป็นโรคร้ายแรงบางโรคขึ้นมา บริษัทประกันมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการรับทำประกัน เนื่องจากโรคเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่บริษัทจะให้ความคุ้มครองได้ โดยโรคยอดนิยมของคนไทยที่เมื่อเป็นแล้วบริษัทประกันอาจจะปฏิเสธความคุ้มครองหรือไม่รับทำประกันเลย ได้แก่1.โรคมะเร็งและเนื้องอก

เริ่มจากโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งจำนวน 80,665 คน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงถึง วันละ 336 คน หรือประมาณ 122,757 คนต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาท (โรงพยาบาลรัฐ) หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 9,000,000 บาท หากเลือกรักษาด้วยวิธีมุ่งเป้า (Targeted Cancer Therapy) และเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงไม่แปลกที่บริษัทประกันอาจจะปฏิเสธความคุ้มครอง2.โรคหัวใจ

แม้ว่าในประเทศไทยอัตราการการเสียชีวิตจากโรคหัวใจจะน้อยกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนทั่วโลก (มีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้ประมาณ 17.9 ล้านคน) และข้อมูลจากกรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจถึง 6,906 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นค่ารักษาเฉลี่ยประมาณ 200,000 ถึง 1,000,000 บาทต่อคน3.โรคปอด

อีกหนึ่งโรคที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชอบสูบบุหรี่ทุกคน โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3 เท่าตัวจาก 13.8 คน (ต่อประชากร 100,000 คน) ในปี พ.ศ.2537 เป็น 45.3 คนในปี พ.ศ.2560 และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเริ่มต้นที่ประมาณ 300,000 บาท4.โรคหลอดเลือดสมอง

ในปี พ.ศ.2561 มีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มสูงถึง 424,498 คน และในทุกๆ ปีจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 10 - 15% ของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละปี โดยโรคหลอดเลือดสมองถือเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัย เมื่อเป็นแล้วจะรักษาให้หายขาดค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นโรคที่มีความซับซ้อนในการรักษา โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท หรืออาจจะสูงถึง 1,000,000 บาทในบางกรณี5.โรคเบาหวาน

เบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคยอดนิยมของคนไทย แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานโดยตรงจะค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อเป็นแล้วอาจจะนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นโรคอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โรคหัวใจ ไตวาย อัมพาต ปัญหาด้านสายตา หรือแม้กระทั่งโรคความดันโลหิตสูง ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้บริษัทประกันอาจจะปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครอง


จากข้อมูลข้างต้นเราคงจะทราบแล้วว่า โรคส่วนใหญ่ที่บริษัทประกันอาจจะพิจารณาไม่รับประกันมีอะไรบ้าง หากวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดป่วยเป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้ขึ้นมา เราก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะทำประกันสุขภาพไปตลอดชีวิต ทำให้เราต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก และยิ่งไปกว่านั้น ในระยะหลังอัตราการเจ็บป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


เมื่อทราบแบบนี้แล้ว เราทุกคนจึงควรทำประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆ อย่างเช่น ประกันโรคร้ายแรง ที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องนี้ เนื่องจากประกันโรคร้ายแรงมักจะมีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ไม่สูงจนเกินไป แต่ได้วงเงินความคุ้มครองในระดับสูง ซึ่งจะช่วยบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้เขมชาติ ทรัพย์ทวีธนกิจ

AFPT™ ธนาคารทิสโก้