Official Update :

แพ้วัคซีน โควิด-19 ใครรับผิดชอบ ?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง เนื่องจากการกลายพันธุ์ของไวรัส ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการฉีดวัคซีนอาจนับได้ว่าเป็นทางออกเดียวในเวลานี้ที่จะช่วยให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิม


แต่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยมีจำนวนประชาชนได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มอยู่ที่ 11,538,866 คิดเป็น 17.43% ของจำนวนประชากรทั้งหมด (สิ้นปี 2563 66,186,727 ราย) และพบว่ามีจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงไม่รุนแรงเป็นจำนวน 585,213 ราย คิดเป็น 3.88% ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับมาเปิดประเทศได้อีกครั้ง


อย่างไรก็ตาม หลายท่านก็ยังมีประเด็นข้อสงสัยว่าหากเราเกิดแพ้วัคซีนที่ฉีด จนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้จากใครเพราะหลายคนมีทั้งประกันสังคม ประกันสุขภาพ และประกันโควิด อะไรบ้างที่จะคุ้มครองเรา

ในส่วนประกันสังคมและผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ออกมาให้ความคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการฉีดวัคซีน COVID-19 เบื้องต้นไว้สามกรณี กรณีแรก หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ รวมถึงการเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท กรณีที่สอง หากสูญเสียอวัยวะหรือพิการ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท


และ กรณีสุดท้าย หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการรับวัคซีนโดยมีความเห็นของแพทย์รับรอง ให้จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมถึงคนไทยทุกคนแต่ต้องเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรให้เท่านั้น ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน


ด้านประกันสุขภาพ เชื่อว่าหลายท่านที่ทำไว้แล้วคงอุ่นใจเมื่อมีประกันสุขภาพคุ้มครองยามเจ็บป่วย แต่แนะนำว่าอย่าลืมศึกษาข้อยกเว้นในการรับประกันสุขภาพในแบบนั้นๆ เพิ่มเติม เพราะในบางแบบประกันอาจจะมีข้อยกเว้นในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ดังนั้น หากมีอาการเจ็บป่วยจากการรับวัคซีนบริษัทประกันอาจจะไม่คุ้มครองค่ารักษาที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่นี้จะยกเว้นวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันบาดทะยักหลังจากถูกสัตว์ทำร้ายหรือได้รับบาดเจ็บ


และในส่วนของประกัน COVID-19 แนะนำว่า ให้ตรวจสอบความคุ้มครองของแบบประกันให้ละเอียดว่าแบบประกันที่ซื้อหรือต้องการซื้อนั้นได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงการแพ้วัคซีนหรือไม่ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุมัติแบบประกันความคุ้มครองแพ้วัคซีน COVID-19 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากมีการนำเข้าวัคซีนล็อตแรก ดังนั้น การซื้อประกัน COVID-19 ก่อนหน้านี้จึงอาจจะยังไม่มีความคุ้มครองในกรณีแพ้วัคซีน COVID-19 ในบางแบบประกัน


มาถึงตรงนี้เชื่อว่าทุกท่านคงพอได้คำตอบแล้วว่า ควรพิจารณาซื้อประกันแพ้วัคซีน COVID-19 เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ควรตรวจสอบความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นในแบบประกันเพื่อการบริหารความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและตรงความต้องการให้ได้มากที่สุด


สุดท้ายนี้การวางแผนประกันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน แต่การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์และตั้งการ์ดสูงเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปได้


ทั้งนี้ หากต้องการคำปรึกษาด้านการทำประกันที่เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงเลือกซื้อประกันตัวท็อปแบบไม่จำกัดค่าย สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ โทร 02-633-6060 หรือหากท่านใดมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินของตนเอง สามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่ [email protected] ครับเจตสิทธิ์ แผ้วสกุล

AFPTTMธนาคารทิสโก้