Official Update :

“ยุคดิจิตอล” ก่อให้เกิด...ธีมการลงทุนใน “โครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่” !!!

โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นหนึ่งในการลงทุนทางเลือกที่ได้รับความนิยมไม่ใช่เฉพาะกับนักลงทุนไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักลงทุนทั่วโลกด้วยเช่นกัน


ด้วยรายได้ที่สม่ำเสมอ เสมือนหนึ่งเป็น หุ้น Defensive’ ที่มีความผันผวนไม่มาก จ่ายผลตอบแทนออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ


ยิ่งใน ยุคดอกเบี้ยต่ำ ยิ่งทำให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับการลงทุนในธีมนี้ให้มีเสน่ห์มายิ่งขึ้น


ทาง บลจ.กรุงศรีมองธีม โครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ เป็นธีมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงตามความต้องการพัฒนาสู่อนาคตธีมหนึ่งเลยทีเดียว


วันนี้ ทีมงาน โต๊ะกองทุน Wealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัพเดทกันเช่นเคยชูธีมการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่”...เป็นธีมแห่งอนาคต


โดย สุภาพร ลีนะบรรจงกรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี จำกัด มองว่า ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนอกจากจะมีข้อดีในเรื่องผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้ว ยังมีโอกาสเติบโตได้สูงด้วย โดยเฉพาะโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของยุคดิจิตอล ความต้องการพลังงานสะอาด และการเดินทางขนส่ง ก่อให้เกิดธีมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสู่โลกอนาคต ในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง การลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน เนื่องจากรูปแบบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีลักษณะผูกขาด มีสัมปทานระยะยาวทำให้คู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยาก ทำให้มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ  ค่อนข้างคาดการณ์ได้(คุณสุภาพร ลีนะบรรจง)

 อีกทั้งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานยังได้รับผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจในระดับต่ำ เพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกจะสูงถึง 94 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2040 (ที่มาGlobal infrastructure hub .. 20) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานหลายประการ เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการจ้างงานและเพิ่มปริมาณการผลิตในระบบยุคดอกเบี้ยต่ำหนุนโครงสร้างพื้นฐานแนวโน้มเติบโตสดใส


การเติบโตของยุคดิจิตอลก่อให้เกิดธีมการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ เช่น เมืองอัจฉริยะ ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง 5G ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองอัจฉริยะซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วให้สูงกว่า 4G ถึง 100 เท่า จากข้อมูลปีที่ผ่านมาพบว่าเมืองที่มีประชากร 1 ล้านคนมีปริมาณการใช้ข้อมูลสูงถึง 200 ล้านกิกะไบต์ต่อวัน และคาดการณ์ว่าปริมาณข้อมูลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 10 เท่าภายในปี 2025 จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์ข้อมูล, สัญญาณโทรคมนาคม, สายสัญญาณความเร็วสูง เป็นต้น


ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกก็ส่งผลให้พลังงานทดแทนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมมากขึ้นและปัจจัยด้านการเดินทางที่คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารทางอากาศจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 7.8 พันล้านรายภายในปี 2036 ล้วนแต่เป็นปัจจัยหนุนให้โครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสเติบโตสดใส โดยเฉพาะเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์อย่างในปัจจุบันบลจ.กรุงศรีส่ง ‘KFINFRA-A’ ขายวันนี้ – 23 .. 21 นี้...ลุยโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก


เป็นที่มาของการเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)” ที่ลงทุนในกองทุนหลักคือ ‘Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund’ ตั้งแต่วันนี้ – 23 .. 21 นี้ โดยกองทุนหลักที่ได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว


จุดเด่นของกองทุนหลักคือการเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้หลักจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 500 แห่งและมีมูลค่าตลาดรวมกันกว่า 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ใน 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มสาธารณูปโภค, กลุ่มพลังงาน, กลุ่มขนส่ง  และกลุ่มโทรคมนาคม โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่พอร์ตการลงทุนประมาณ 40-60 หลักทรัพย์  นอกจากนี้ยังสามารถกระจายการลงทุนไปยังตลาดเกิดใหม่ได้ด้วย และมีการปรับพอร์ตรวดเร็วให้ทันสถานการณ์


สำหรับกองทุนหลักสามารถสร้างผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 23.04% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 15.90% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 40.88% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 35.08% และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5  ปีอยู่ที่ 84.34% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 77.76% (ที่มา : Credit Suisse .. 63/ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต) 


ตัวอย่าง หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน เช่น 

-‘American Tower Corp’ ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับส่งสัญญาณไร้สายที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตด้านการใช้งานข้อมูลทั่วโลก 

-‘Cellnex’ บริษัทเสาสัญญาณโทรคมนาคม (TowerCo) รายใหญ่ที่สุดในยุโรป 

-‘Nextera’ ผู้ผลิตพลังงานลมและแสงแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่มีการกำหนดราคาโดยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ  

-‘Ferrovial’ ผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งระดับโลก 

-‘Vinci’ บริษัทระดับโลกในการบริหารกิจการสัมปทานและการก่อสร้าง เป็นต้น


โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นหนึ่งในการลงทุนทางเลือกที่ช่วยให้พอร์ตมีสุขภาพที่ดีขึ้น ใครที่กำลังมองหามาเติมเต็มพอร์ต ช่วยให้ผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนมีโอกาสเติบโตมากขึ้น และรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เชื่อว่ากองทุน KFINFRA-A’ น่าจะตอบโจทย์ได้ไม่มากก็น้อย

โต๊ะกองทุน Wealthythai