Official Update :

‘เงินฝากประจำ’ เงื่อนไขเยอะ...ขยับมา “กองตราสารหนี้ทั่วไป” ง่ายกว่า !!!

“เงินฝาก” เป็นหนึ่งในรูปแบบการออมเงินที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าเด็กไปจนถึงผู้สูงวัยก็ตาม


สิ้นปี20 มีเงินฝากทั้งระบบ 15.51 ล้านล้านบาท มีจำนวนบัญชี 106.63 ล้านบัญชี เรียกว่าทุกคนในประเทศล้วนมีบัญชีเงินฝากก็คงไม่ผิดนัก


เงินฝากส่วนใหญ่ 89.59% เป็น “เงินฝากออมทรัพย์” ซึ่งดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตระกูลเงินฝาก คิดเป็นเม็ดเงินฝากกว่า 64.60%


ที่น่าสนใจ...แม้แต่การฝากเงินคนไทยก็ ไม่ชอบระยะยาว จึงพบว่าเงินฝากกว่า 95% ฝากในเงินฝากที่มีอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ลงมาเป็นหลัก


ถ้าเอาไว้ตอบโจทย์เรื่องสภาพคล่อง ไม่เน้นผลตอบแทนคงพอไหว แต่ถ้าจะเพิ่มเติมผลตอบแทนให้ดีขึ้นแล้ว “กองทุนตราสารหนี้” น่าจะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีเรื่องราวดีๆ ที่นาสนใจมาฝากกันเช่นเคย“กองตราสารหนี้ทั่วไป” ผลตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมยังเหนือกว่า
‘เงินฝาก’

ในปีที่สินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภทพร้อมตัวกันปรับตัวลง (เช่นในปีที่มีวิกฤติ) การ “ฝากเงิน” ไว้เฉยๆ ก็อาจเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้เช่นกัน เป็นข้อเท็จจริงและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ “การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation)” อย่างเหมาะสม


แต่ในภาวะปกติทั่วไปแล้ว “เงินฝาก” ถือเป็นการลงทุนที่ขี้เกียจที่สุดในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน เงินแทบไม่โต ดอกเบี้ยเข้าบัญชีมาอาจต้องใช้แว่นขยายส่องกล้องมองกันเลยทีเดียว และเรากำลังพูดถึงภาวะปกติทั่วไป


“เงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยที่ดี ก็จะเรียงไปตามอายุในการฝากและสภาพคล่องของเงินฝากนั้น แน่นอนเงินฝากประจำ 2 ปี ก็จะมีดอกเบี้ยดีสุด 0.5-1.1% เงินฝากประจำ 1 – 2 ปีก็จะดีรองลงมาและจะลดลงไปตามลำดับ เงินฝากออมทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องสูงสุดก็จะมีดอกเบี้ยต่ำสุด 0.25%

ข้อจำกัดหนึ่ง...ของการกระจายไปยัง เงินฝากประจำ” ดอกเบี้ยดี อาจเป็นขนาดในการฝากเงิน หรือระยะเวลาที่ต้องฝากเงิน ซึ่งคือ สภาพคล่อง ที่ต้องสูญเสียไปในระหว่างนั้นนั่นเอง เพราะคงไม่มีใครพอใจกับ เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 0.25% เป็นแน่แท้ (ฝากเงิน 100 บาท ทั้งปีได้ดอกเบี้ยไม่เต็มบาท แค่สลึงเดียวเท่านั้น)


“กองตราสารหนี้ทั่วไป” เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่คุณจะแบ่งพอร์ตเงินฝากของคุณกระจายมาลงทุน หากดูผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทำได้ (ณ วันที่ 31 ม.ค. 21) ย้อนหลัง 1 ปี ทำได้เฉลี่ย 1.22-1.34% ต่อปี ดีกว่าค่าเฉลี่ยของเงินฝากทุกประเภทในภาพรวม


กองตราสารหนี้ทั่วไปเอง จะลงทุนในเงินฝาก, ตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มากว่า 1 - 3 ปี ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยที่ยาวขึ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยในเรื่องของขนาดเงินลงทุนและสภาพคล่องโดยภาพรวมก็ต้องถือว่า ดีกว่าเงินฝากประจำ ด้วยเช่นกัน แต่แน่นอนก็ย่อมแลกมากับความผันผวนในระหว่างทางที่สูงขึ้น (แต่ถ้าถือแล้วเข้าใจ ก็ไม่น่ากังวลอะไร)”


การจะขยับจาก “ออมทรัพย์” ไป ฝากประจำ อาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่การขยับกระจายไปใน “กองตราสารหนี้ทั่วไป” สามารถทำได้เลยไม่ติดข้อจำกัดแต่ประการใด เงินลงทุนน้อยก็เริ่มได้ และการผสมพอร์ตเงินฝากด้วยกองตราสารหนี้ยังช่วยดึงให้ผลตอบแทนในภาพรวมของเงินคุณดีขึ้นด้วย จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับคอเงินฝากที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว

สรวิศ อิ่มบำรุง

บรรณาธิการ Wealthythai.com มีประสบการณ์ในสายข่าวกองทุนรวม นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร Money&Wealth เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาต IC Complex 2 และมีผลงานเขียนหนังสือ ‘รวยด้วยกองทุนรวม’, 'ยิ่งลงทุน ยิ่งรวยเกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF’ และ ‘ลงทุนกองทุนหุ้น รวยได้ไม่แพ้เซียน’