Official Update :

ชี้จังหวะดี...ลุย “หุ้นขนาดเล็กโลก”-ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว !!!

รู้หรือไม่?...ปัจจุบันมีหุ้นทั่วโลกกว่า 9,000 ตัว ส่วนใหญ่กว่า 70% ของหุ้นทั่วโลกหรือประมาณ 6,000 ตัว เป็น หุ้นขนาดเล็ก


ซึ่งไม่ต่างจากในไทย คือหุ้นขนาดเล็กเหล่านี้มีนักวิเคราะห์ Cover เพียง 6 รายต่อตัวเท่านั้น ในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่มีถึง 24 นักวิเคราะห์ที่ Cover อยู่ 


นี่จึงเป็นโอกาสในการลงทุนในการเข้าไปทำการบ้านเพื่อมองหาโอกาสในการลงทุนที่คนอื่นยังไม่พบเห็น ทาง บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)” มองเป็นจังหวะที่ดีของการลงทุน


วันนี้ ทีมงาน โต๊ะกองทุน Wealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาอัพเดทกันเช่นเคย  “ASI”
ส่งกอง ABGS-A’ ลุยหุ้นขนาดเล็กโลก...IPO 29 มี.. – 2 เม.. นี้

โดย “Robert Penaloza” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (ASI) บอกว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอกองทุนที่ได้รับรางวัลจากการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกมาแล้ว และเรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอกองทุนชั้นนำในระดับโลกของเรา เพื่อมาตอบโจทย์การกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนในประเทศไทย โดยได้เปิดขาย กองทุนเปิด Aberdeen Standard Global Small Cap Fund-A (ABGS-A)” ระหว่างวันที่ 29 มี.. – 2 เม.. 21 โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Standard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies’ (กองทุนหลัก) ที่จัดตั้งในลักเซมเบิร์กและบริหารจัดการโดยทีมงานที่ดูแลการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกของ ‘ASI’ ในสหราชอาณาจักร (Robert Penaloza)กองทุน ABGS-A นี้นับเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนได้คัดสรรหุ้นที่เชื่อมั่นว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ (high-conviction) โดยคัดเลือกหุ้นของบริษัทขนาดเล็กคุณภาพดีทั่วโลกภายใต้การบริหารการลงทุนอย่างเป็นมืออาชีพ 


ทุกวันนี้ นักลงทุนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนของเรา อีกทั้งความเข้าใจในความเสี่ยงและโอกาสของปัจจัยด้านธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดทางการเงินต่างๆ ทำให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก โดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อสร้างผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของเราชี้โอกาสลงทุน
หุ้นขนาดเล็กโลก

ด้าน “Kirsty Desson” ผู้บริหารกองทุน Standard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies (กองทุนหลัก) บอกว่า แม้ว่าหุ้นขนาดเล็กจะมีสัดส่วนถึง 70% ของหุ้นทั่วโลก แต่หุ้นขนาดเล็กกลับได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ด้วยเหตุนี้ทำให้บ่อยครั้งการประเมินมูลค่าของหุ้นกลุ่มนี้ยังไม่สะท้อนถึงปัจจัยทางพื้นฐานที่แท้จริงของธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางการลงทุนชั้นเยี่ยมสำหรับเรา ที่เน้นการวิเคราะห์พื้นฐานแบบเชิงรุกเพื่อค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพให้ได้ก่อนผู้อื่นในตลาด และหากมองในมุมของการประเมินมูลค่าแล้ว สภาพตลาดในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นจุดเข้าลงทุนที่สร้างโอกาสที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเลยทีเดียว


เรามุ่งเน้นในความสำคัญของการคัดสรรบริษัทที่มีความยั่งยืน และมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวมากกว่าการลงทุนในระยะสั้น ทั้งนี้ เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างต่างๆ เช่น การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิตอล (digitisation) ระบบอัตโนมัติในโรงงานและคลังสินค้า (automation) รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและสร้างโอกาสการลงทุนระยะยาวได้คัดหุ้นดูทั้ง
การเติบโต-คุณภาพ-โมเมนตัม

สำหรับกองทุน ‘Standard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies’ (กองทุนหลัก) ที่จัดตั้งในลักเซมเบิร์กและบริหารจัดการโดยทีมงานที่ดูแลการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกของ ‘ASI’ ในสหราชอาณาจักร ในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนนั้น ผู้บริหารกองทุนเลือกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นฐานของบริษัทผนวกกับ การนำเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ ‘ASI’ มาใช้ในการคัดสรรหุ้นที่น่าลงทุนที่สุด 40-50 ตัว โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทคุณภาพสูง มีเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งสามารถทำให้เกิดการเติบโตของผลประกอบการอย่างสมํ่าเสมอและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (earnings momentum) ซึ่งหลายบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทผู้นำและผู้ริเริ่มนวัตกรรมในตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) ที่มักสร้างผลตอบแทนระดับสูงในระยะยาวได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด 


ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ได้รับการป้องกันความเสี่ยงในสภาวะตลาดขาลง (downside protection) ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว


สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ เชื่อว่ากอง ABGS-A’ ที่โฟกัสในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่เติมเต็มพอร์ตของคุณได้ไม่มากก็น้อย

โต๊ะกองทุน Wealthythai