ชูโอกาสลงทุน “กองตราสารหนี้โลก”...กับแนวคิดลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า!!!

การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investing) เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นแนวคิดการลงทุน


ที่รวมประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) (ESG) เข้ากับกระบวนการลงทุน ซึ่งแนวคิดการลงทุนตามธีม ESG นั้นเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตและเป็นที่นิยมอย่างมากในทศวรรษนี้ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐ, ยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย


และแนวคิดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลงทุนใน “หุ้น” เท่านั้น กับสินทรัพย์ประเภทอื่นอย่าง “ตราสารหนี้” ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ได้เช่นกัน


ซึ่งทาง “บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)” ประเดิม “กองทุนตราสารหนี้โลก” ภายใต้แนวคิดนี้เป็นกองแรกของอุตสาหกรรมกองทุนไทย


วันนี้ ทีมงาน โต๊ะกองทุน Wealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอัพเดทกันชี้ธีม “การลงทุนแบบยั่งยืน (
ESG)” กำลังมาแรง...เป็นโอกาสการลงทุนของโลก

โดย “รัชดา ตั้งหะรัฐ” กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า กลุ่ม บลจ.ยูโอบี” ทั่วภูมิภาคให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการมีธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ถือเป็นวิสัยทัศน์หลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ UOB โดยได้พัฒนาแนวคิด “Sustainability” นำมาปรับใช้ในองค์กรในทุกมิติ ทั้งในด้านความยั่งยืนในแง่องค์กรและการลงทุน โดยเป็นการลงทุนที่ประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกกันว่า ESG” โดยการใช้ข้อมูล ESG มาผนวกในการวิเคราะห์ (ESG Integration) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยเสริมกระบวนการลงทุน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด(รัชดา ตั้งหะรัฐ)


ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ UOB’ ได้เข้าร่วมลงนามกับ UNPRI (Principles for Responsible Investment) ซึ่งเป็นสถาบันการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบชั้นนำของโลก ดำเนินการเสริม ESG เข้าสู่กระบวนการลงทุนตามแนวทางของ UNPRI และเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับการลงทุนตามหลัก ESG ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของกลุ่ม บลจ.ยูโอบี ที่จะนำเสนอทางเลือกของกลยุทธ์การลงทุน (Investment Solution) ที่มีความรับผิดชอบสำหรับนักลงทุนทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมั่นใจว่าการนำหลัก ESG มาเสริมนั้น จะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุนได้ในระยะยาว และเราเชื่อว่าการลงทุนที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่โลกกำลังเผชิญอยู่“บลจ.ยูโอบี” ส่ง
‘กอง USI’ กองตราสารหนี้โลกภายใต้แนวคิด ESG…ขาย IPO ถึงวันที่ 27 เม.ย. 21 นี้

จากมุมมองของการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท มองว่าการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจและยั่งยืนได้ในทุกสภาวะการลงทุน โดยได้จับมือกับพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เน้นด้าน ESG ระดับโลก ‘Robeco Institutional Asset Management B.V.’ จัดตั้งกองทุนตราสารหนี้โลกกองทุนแรกของไทย ที่ลงทุนในธีมแนวคิด ESG ได้แก่ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ (USI)” เพื่อนักลงทุนไทยได้มีโอกาสในการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า (Sustainable investing for a better tomorrow) โดยอยู่ระหว่างขายครั้งแรกวันนี้- 27 เม.ย. 21 นี้


“กอง USI เป็นกองตราสารหนี้โลก กองทุนแรกของประเทศไทย ที่คัดสรรตราสารหนี้คุณภาพทุกประเภททั่วโลก โดยพิจารณาผู้ออกตราสารหนี้จากปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) 


ในปัจจุบันนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งการพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่มุ่งเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกกันว่า ESG โดยการใช้ข้อมูล ESG มาผนวกในการวิเคราะห์ (ESG Integration) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  โดยทางสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำต่างๆได้มีการนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นหนึ่งในการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดความตื่นตัวต่อการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน


นอกจากนี้ในปัจจุบันมีนักลงทุนที่เข้าร่วมลงนามเพื่อดำเนินธุรกิจและลงทุนภายใต้แนวทางของ UN PRI มากกว่า 3,000 ราย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นถึง 120% ภายในช่วงระยะเวลาเพียง 5ปี และนักลงทุนเหล่านี้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารถึง 103 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก www.unpri.org) ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG ในด้านต่างๆ ตามมา


แม้ว่าการลงทุนใน “กองทุน ESG” อาจเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการลงทุนอย่างยั่งยืนนี้อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนได้ อีกทั้งการลงทุน ESG นั้นเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศ สำหรับนักลงทุนที่สนใจ เชื่อว่า กอง USI’ น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย

โต๊ะกองทุน Wealthythai