มองหาโอกาสลงทุนกับ ‘หุ้นเติบโตสูงไทย’...อย่าลืม “กอง LHGROWTH-R”

การลงทุนใน หุ้นเติบโตสูง (Growth Stock)” ระยะยาว ก็เน้นหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนตั้งแต่ 5 ปี หรือใช้ระยะเวลาเป็นปีนั้นเอง 


ซึ่งการลงทุนรูปแบบดังกล่าว จะเป็นตัวช่วยในการออมเงินแล้วยังสามารถทำให้เงินต้นที่ลงไปนั้นมีการเติบโตขึ้นตามหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนนั้นเอง


แต่การจะเฟ้นหาหลักทรัพย์รายตัวก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักด้วยจำนวนในตลาดที่มีให้เลือกสรรค่อนข้างสูง จึงทำให้หลายคนก็พึ่งผู้เชี่ยวชาญอย่างกองทุนรวมเป็นตัวช่วยในการลงทุน


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงมีข้อมูลกองทุนดีๆ อีกหนึ่งมานำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R)” ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ที่ได้รัารจัดอันดับ มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว มาแชร์กันในครั้งนี้กอง LHGROWTH-R” โชว์ผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งกองทุน 8 ปีกว่า เฉลี่ย 6.42% ต่อปี

การลงทุนใน หุ้น นั้น ก็มีหุ้นหลากหลายสไตล์ให้ได้ลงทุน ไม่ว่าจะแบ่งตาม ขนาด หรือ สไตล์ ก็ตาม ในตลาดหุ้นไทยเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นด้วย สำหรับนักลงทุนที่มองหา หุ้นเติบโตสูง (Growth Stock)” นั้น ในตลาดหุ้นไทยก็มีให้เลือกลงทุนเช่นเดียวกัน


ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะชอบ หุ้นคุณค่า (Value)” แต่นักลงทุนอีกจำนวนหนึ่งก็หลงใหลในเสน่ห์ของหุ้น Growth Stock ที่หากเข้าถูกตัว ถูกจังหวะ กำไรมาตามคาด ราคาก็จะวิ่งเป็นกระทิงเปลี่ยวหลุดจากคอกเลยทีเดียว


ในทางตรงข้าม ความเสี่ยงก็สูงกว่าหุ้น Value เช่นกัน เพราะหากกำไรไม่มาตามนัด ราคาหุ้นก็อาจจะรูดยาวๆ ไปเลยทีเดียว ดังนั้นการลงทุนโดยผ่านมืออาชีพอย่าง ผู้จัดการกองทุน จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าจะตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหุ้นกลุ่ม Growth Stock ได้เป็นอย่างดี

สำหรับ กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R)” จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบัน ( วันที่ 5 เมษายน 2564) มีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 4,611,154 บาทและมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 16.06 บาทต่อหน่วย


สำหรับตัวนโยบายการลงทุนของกองนั้น จะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว 


ส่วนเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ...หรือสำนักงานคณะกรรมการ ... ประกาศกำหนด


ถึงแม้ว่ากอง LHGROWTH-R’ ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล แต่มี การขายคืนหน่วยอัตโนมัติ ให้กับนักลงทุน ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจ่ายคืนมาแล้ว 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.25 บาท ซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


ซึ่งสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนรายอุตสาหกรรม ( วันที่ 31 มีนาคม 2564) ประกอบไปด้วย 

-พลังงานและสาธารณูปโภค 18.06%

-พาณิชย์ 12.34%

-ธนาคาร 11.45%

-เงินทุนและหลักทรัพย์ 10.89%

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.73%

ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกอง LHGROWTH-R’ นั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่ทำได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.42% ต่อปี ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 3.46% ต่อปี ส่วนความผันผวนของกองเฉลี่ยอยู่ที่ 15.96% ต่อปี ขณะที่ดัชนีชี้วัดเฉลี่ยอยู่ที่ 16.39% ต่อปี อย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -38.58%


โดยนักลงทุนที่สนใจกอง LHGROWTH-R’ นั้น เงื่อนไขหรือมูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไปบลจ. ไม่กำหนดจำนวนเงินที่ต้องซื้อและจำนวนหน่วยลงทุน เช่นเดียวกันกับมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ส่วนระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน สามารถรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)


ช่องทางการทำรายการของกอง LHGROWTH-R’ สามารถทำได้ผ่าน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น


สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตกอง LHGROWTH-R’ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกองที่น่าสนใจ ที่นอกจากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักลงทุนรายบุคคลแล้ว ยังเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา