หลบ “ดอกเบี้ยเงินฝาก” ต่ำ...ไปเพิ่มผลตอบแทนใน ‘ตราสารหนี้เอเชีย’ !!!

ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำเตี้ยติดดินเช่นนี้ ผู้มีเงินออมในระบบแบงก์ก็ต้องมองหาช่องทางเพิ่มผลตอบแทนให้กับตัวเองในภาวะเช่นนี้


กลุ่ม กองตราสารหนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยังคงตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี


แม้ว่าผลตอบแทนอาจจะไม่มากมายเช่นในอดีต แต่ถ้าเทียบกับ เงินฝาก แล้วก็ยังคงดีกว่าอยู่นั่นเอง


แต่ถ้าอยากอัพผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นกว่าการลงทุนเพียง ตราสารหนี้ในประเทศ ก็คงต้องขยับไปมองหาโอกาสการลงทุนใน ตราสารหนี้ต่างประเทศ เพิ่มเติม


ทาง บลจ.กสิกรไทย มองว่าโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้เอเชียยังน่าสนใจ


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอัพเดทกันบลจ.กสิกรไทยส่งกอง KFF22I’ ลุยตราสารหนี้เอเชีย อายุ 1 ปี...IPO 5-11 .. นี้

โดย นาวิน อินทรสมบัติ” Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด บอกว่า ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐในภูมิภาคเอเชีย ยังคงมีความน่าสนใจจากขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย และการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นของผู้ลงทุน (Search for Yield) (นาวิน อินทรสมบัติ)บริษัททยอยจัดตั้งกองทุน Term Fund Plus อย่างต่อเนื่อง และสามารถระดมทุนได้ถึง 78,438 ล้านบาท (ข้อมูล เม.. 21) โดยกองทุนล่าสุดชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I (KFF22I)’ เตรียมเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 5-11 .. 21 นี้ชูจุดเด่น
“Term Fund” ที่มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้จำนวนมาก

สำหรับกองทุน KFF22I’ เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งสัดส่วนประมาณ 60% ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ ‘Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIIl, Class C (USD)-Acc’ ซึ่งบริหารจัดการโดย “Invesco” บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ 


ในขณะที่อีกประมาณ 40% ที่เหลือ บลจ.กสิกรไทย จะบริหารโดยการกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 


กองทุน Term Fund Plus มีความน่าสนใจจากการใช้กลยุทธ์ ‘Buy & Maintain’ ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป และเป็นตราสารหนี้ระดับ ‘Investment Grade’ ไม่น้อยกว่า 70% อีกทั้งยังกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ดังนั้น Term Fund Plus จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ สามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง และถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้


เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)’ หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)’ ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง


สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากที่กำลังต่ำเตี้ยติดดิน เชื่อว่า ‘‘กองทุน KFF22I’ น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มพอร์ตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย

โต๊ะกองทุน Wealthythai