Official Update :

ชี้ ‘หุ้นเทคโนโลยีจีน’ ในตลาด “STAR Market”…โดดเด่นไม่แพ้ ‘NASDAQ’ ของสหรัฐ !!!

“หุ้นเทคโนโลยี” นักลงทุนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับหุ้นกลุ่มดังกล่าวมาไม่มากน้อย เพราะถูกพูดถึงในวงสนทนาอย่างไม่ขาดสายด้วย Performance ที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา


แต่หุ้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีที่มาที่ไปหรือจดทะเบียนอยู่ใน “ตลาดหุ้นสหรัฐฯ” เป็นซะส่วนมาก จึงทำให้เวลาพูดถึงบริษัทจากประเทศอื่นไม่ได้ถูกพูดถึงหรือให้ความสนใจมากนัก


ซึ่งรวมไปถึง “ตลาดหุ้นจีน” ด้วยเช่นกัน แม้ว่าหุ้นจีนจะพูดถึงในวงกว้างแต่หากลงลึกไปถึงรายอุตสาหกรรมหรือรายบริษัทก็มี “หุ้นเทคโนโลยีจีน” อยู่เช่นกัน ก็อาจทำให้เกิดความสงสัยว่าบริษัทนี้หรืออุตสาหกรรมนี้มีความน่าสนใจอย่างไร


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงมุมมองเกี่ยวกับกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นจาก “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring)ที่ได้มาแชร์ให้แก่ผู้ที่สนใจและคนอ่านกันในครั้งนี้แนะ “ลงทุนต่างประเทศ”...เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทย

โดย “อดิศร เสริมชัยวงศ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด  (Thanachart Fund Eastspring) ให้ความเห็นว่า แม้ในปีนี้การลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมจะค่อนข้างมีความผันผวนทำให้ผู้ลงทุนอาจรู้สึกไม่มั่นใจไปบ้าง แต่ก็จะปฎิเสธไม่ได้ว่าการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มทางเลือก และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพอร์ตลงทุน


ประกอบกับปัจจุบันบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่เป็นเทรนด์เปลี่ยนโลก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่นั้นยังไม่มีในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อโอกาสที่ดีของผู้ลงทุนจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการขยายการลงทุนไปต่างประเทศบ้าง(อดิศร เสริมชัยวงศ์)“ผมมีความเชื่อว่าปัจจุบันเราเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) เราควรมีการกระจายลงทุนไปต่างประเทศสร้างพอร์ตการลงทุนที่ครอบคลุมทั่วโลก (Global Portfolio) เพื่อไม่ให้เราจำกัดโอกาสแค่เพียงในประเทศเท่านั้น เราต้องมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้เท่าเทียมกับคนทั่วโลก (Global Opportunity) และเราในฐานะที่เป็นบริษัทจัดการลงทุน ก็มีหน้าที่สำคัญที่จะหาโอกาสจากทั่วโลกมาให้ผู้ลงทุนไทยให้ได้”“รัฐบาลจีน” ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี...หนุน
‘บริษัทเทคฯ จีน’ โตก้าวกระโดด

สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมความล้ำอนาคตต่างๆ นั้น เมื่อก่อน “สหรัฐอเมริกา” อาจเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียว โดยมีฐานผลิตค้นคว้าวิจัย เช่นใน Silicon Valley” ที่มีบริษัทด้านเทคโนโลยีมีชื่อเสียงระดับเทรนด์เปลี่ยนโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook หรือ Amazon


“อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราเริ่มเห็นได้ว่า ประเทศจีน เองได้มีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Baidu, Alibaba หรือ Tencent ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนจีนไปอย่างมาก ธุรกิจด้านเทคโนโลยีของจีนนับจากนี้มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด”

เพราะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีน  (Made in China 2025 หรือ Industry 4.0) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาให้จีนใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดตลาดหุ้น SSE science and technology innovation board” หรือ “STAR Market” ในปี 2019 โดย STAR Market นั้นเป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ที่มีบริษัทจดทะเบียนแนวเทคโนโลยีที่คล้ายกับตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐฯ โดยมีความมุ่งหวังว่าตลาดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีของจีนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด“บลจ.ทหารไทย” ส่ง
‘TMB-ES-STARTECH’…ลุยหุ้นเทคฯ จีนในตลาด ‘STAR Market’ ขาย IPO ถึงวันที่ 8 มิ.ย. นี้

ด้าน บดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ได้กล่าวเสริมว่า ความพิเศษของ “ดัชนี SSE STAR 50” คือการออกแบบให้บริษัทของจีนที่ยังมีขนาดเล็กแต่มีอนาคตเติบโตสูงสามารถเข้ามาจดทะเบียนและมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีได้และพบว่าในเวลาเพียง 1 ปี หลังเปิดตัว มีบริษัทเข้าสู่ตลาด STAR Market ถึง 200 บริษัท และสามารถระดมเงินได้ถึง 4.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ


โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่สามารถจดทะเบียนใน STAR INDEX นั้น ได้แก่ กลุ่ม IT เซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์ชั้นสูง, วัสดุ&พลังงานในรูปแบบใหม่ๆ, สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  ซึ่งในส่วนของความเสี่ยงด้านราคาที่แท้จริงจากการลงทุนในตลาดหุ้น STAR Market นั้น มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพสำหรับผู้ลงทุนว่าจะต้องมีสินทรัพย์ขั้นต่ำในบัญชีการซื้อขายหุ้นใน A-Share 5 แสนหยวน และมีประสบการณ์ซื้อขายหุ้นไม่ต่ำกว่า 2 ปีเพื่อลดความผันผวนลงด้วยเช่นกัน”(บดินทร์ พุทธอินทร์)“ทางบริษัทจึงได้มองเห็นโอกาสลงทุนในจีนโดยเฉพาะในบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ของจีนที่มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงเปิดขาย กองทุน TMB EASTSPRING STAR50 Chinese Technology’ หรือ ‘TMB-ES-STARTECH’ ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิ.ย. 64 โดยกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF’ ซึ่งเป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักจะลงทุนใน Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index หรือที่รู้จักกันในนาม STAR Market” นั่นเอง”


สำหรับสัดส่วนกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนี STAR Market นั้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์  (Semiconductor) ซึ่งนับเป็นวัตถุดิบต้นน้ำเป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้าเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ นั้นมีสัดส่วนอยู่ค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์จากวิกฤตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก


เราก็จะเห็นว่าจีนเองก็มองเห็นความสำคัญกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างมาก มีการตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 2.89 หมื่นล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าหมายผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อใช้ในประเทศให้ถึง 70% ภายในปี 2025 และสามารถทดแทนยอดการนำเข้าทั้งหมดให้ได้ภายในปี2030 รวมไปถึงยังงดเว้นภาษีธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เป็นเวลา 10 ปีอีกด้วย


หุ้นเทคโนโลยี อาจจะกลุ่มที่นักลงทุนมีความรู้จักหรือคุ้นหูคุ้นตามาบ้าง แต่หุ้นส่วนใหญ่ก็จะมาจาก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งหากเราโฟกัสเป็นราบประเทศไปนั้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนก็ถือว่ามีความน่าสนใจเช่นกัน เนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภายในประเทศที่ได้นโยบายรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนนั้น เป็นสิ่งสะท้อนถึงความยั่งยืนในการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้เป็นอย่างดี

กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา