Official Update :

หวั่น “PVD” ผลตอบแทนไม่ตอบโจทย์เกษียณ...เหตุลงทุนใน ‘หุ้น’ เพียง 17.96% เท่านั้น !!!

รู้หรือไม่?...ช่วง 10 ปีก่อนวิกฤติ COVID-19 (ปี2009-2019) ธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)” มีการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 9.04% ต่อปี


แต่หลังเจอพิษ COVID-19 ในปี2020 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโตเหลือ 2.13% ลดลงอย่างชัดเจน


และช่วง 4 เดือนแรกปี21 นี้การเติบโตยังทรงตัวระดับต่ำอยู่ที่ 3.06% เท่านั้น โดยมีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 1.29 ล้านล้านบาท ครอบคลุมสมาชิก 3.1 ล้านคน


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่น่าสนใจมาฝากกันบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์แชมป์โตสุด 47.13%

ปัจจุบันมี 15 บลจ.กับ 1 บจ. รวม 16 แห่ง ทำธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นเดือนเม..21 มีสินทรัพย์สุทธิรวมกัน 1.29 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี20 อยู่ 3.06% มีบลจ.ที่โตกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและแพ้อุตสาหกรรมเท่ากัน 50-50 ในจำนวนนี้มีอยู่ 7 แห่ง คิดเป็น 43.75% ที่มีการเติบโตลดลง


การเติบโตของธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาจาก 2 ส่วน คือ 1) ส่วนเงินสะสม-สมทบที่เติมเข้ากองทุน และ 2) ผลตอบแทนจากการลงทุน ในช่วง COVID-19 ก็มีธุรกิจบางส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวโดยตรง ก็มีการชะลอการส่งเงินไปบ้างบางส่วนซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในกองทุนอย่างปฏิเสธไม่ได้


สำหรับบลจ.ที่มีการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีสินทรัพย์ 5,476.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.13%

  2. บลจ.กรุงไทย มีสินทรัพย์สุทธิ 127,990.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.90%

  3. บลจ.ยูโอบี (ปทท.)” มีสินทรัพย์สุทธิ 75,897.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.70%

  4. บลจ.ทหารไทย มีสินทรัพย์สุทธิ 34,618.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.76%

  5. บลจ.บัวหลวง มีสินทรัพย์สุทธิ 103,112.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.97%บลจ.ทิสโก้แชมป์ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 16.57%

สำหรับบลจ.ที่มีส่วนแบ่งการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งรวมกัน 63.74% นำมาโดย

  1. บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์สุทธิ 213,163.87 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 16.57%

  2. บลจ.กสิกรไทย มีสินทรัพย์สุทธิ 199,947.88 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 15.54%

  3. บลจ.ไทยพาณิชย์ มีสินทรัพย์สุทธิ 160,425.84 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 12.47%

  4. บลจ.กรุงไทย มีสินทรัพย์สุทธิ 127,990.96 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 9.95%

  5. บลจ.เอ็มเอฟซี มีสินทรัพย์สุทธิ 118,445.66 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 9.21%


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการลงทุนในหุ้น’ 17.96%...ลงทุนต่างประเทศเพียง 0.95% เท่านั้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นหนึ่งในแหล่งเงินเพื่อเกษียณของสมาชิก ดังนั้นผลตอบแทนที่ทำได้ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน


อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล สิ้นไตรมาสที่1/21 นั้นพบว่า อุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเม็ดเงินรวมกัน 1.28 ล้านล้านบาท นั้น เป็นการลงทุน ในประเทศประมาณ 99% ลงทุน ต่างประเทศ ประมาณ 1%


ทั้งนี้มีสัดส่วนของเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง หุ้น เพียง 17.96% เท่านั้น ซึ่งถือว่ายังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตของผลตอบแทนในภาพรวมได้ และด้วยสัดส่วนของสินทรัพย์มั่นคงที่มีค่อนข้างสูงประกอบกับอัตราผลตอบแทนในกลุ่มของเงินฝากและตราสารหนี้ที่ค่อนข้างต่ำ ก็เป็นเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ภาพรวมของธุรกิจในส่วนของผลตอบแทนอาจไม่ได้ดีมากนักด้วยเช่นกัน


อย่างไรก็ตามด้วยความคาดหวังว่าสถานการณ์ของ COVID-19 จะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนเองนั้น น่าจะส่งผลบวกต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมและคงจะส่งผลบวกต่อการเติบโตของธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปีนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อย ในส่วนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองนั้น คงต้องพิจารณาทางเลือกลงทุนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเกษียณของตัวเองให้เต็มศักยภาพด้วยเช่นกัน  

สรวิศ อิ่มบำรุง

บรรณาธิการ Wealthythai.com มีประสบการณ์ในสายข่าวกองทุนรวม นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร Money&Wealth เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาต IC Complex 2 และมีผลงานเขียนหนังสือ ‘รวยด้วยกองทุนรวม’, 'ยิ่งลงทุน ยิ่งรวยเกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF’ และ ‘ลงทุนกองทุนหุ้น รวยได้ไม่แพ้เซียน’