Official Update :

โอกาสลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี-มีปันผลไปกับ... “กอง ONE-EC14-RD” !!!

“ตลาดหุ้นไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มตลาดหุ้นเกิดใหม่ ที่นักลงทุนทั้งไทยและเทศให้ความสนใจพอสมควร เนื่องจากมีหุ้นที่ศักยภาพของผลการดำเนินงานได้อย่างน่าพึ่งพอใจและเป็นที่ประจักรแก่สายตาคนทั่วโลก จึงไม่แปลกใจนักที่จะได้รับการยอมรับและความสนใจ

แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกแรกและระลอกใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้น ได้ส่งผลไปยังผลการดำเนินบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกจนสะท้อนมายังราคาหุ้น ที่เรียกได้ว่า รูดลงอย่างระเนระนาด

ซึ่งภายใต้ความกังวลของนักลงทุนใครหลายคน แต่ในบางครั้งกายใต้ “วิกฤตยังมีโอกาสซ่อนอยู่”

เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นเอง ก็เป็นโอกาสที่จะเข้าลงทุนหุ้นหลายๆ ตัวที่มีราคาค่อนข้างสูงในช่วงก่อนหน้านี้

แต่หากยังลังเลหรือตัดสินใจได้ว่าจะลงทุนหุ้นรายตัวอย่างไรดี ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ ขอถือโอกาสแนะนำ ‘กองทุนหุ้น’ ที่น่าสนใจอีกหนึ่งกอง ที่มีดีกรีอย่างการได้รับการจัดอันดับจาก ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’ มาแชร์ให้แก่ผู้อ่านกัน

“กอง ONE-EC14-RD” โชว์ผลตอบแทน 10 ปีกว่าตั้งแต่จัดตั้งกอง 11.65% ต่อปี

ปี2564 นี้ ตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางการลงทุนใน “ตลาดหุ้นไทย” และนั่นก็เป็นจังหวะดีในการเข้าลงทุนด้วยเช่นกัน

สำหรับกองทุนหุ้นดีกรีมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว ที่จะมาแนะนำในครั้งนี้ เป็น “กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล-สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-EC14-RD)” จาก ‘บลจ. วรรณ’ ที่ได้จัดตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน (23 ธันวาคม 2563) ก็ 10 ปีกว่าแล้ว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 363,077,121 บาท มีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 8.80 บาทต่อหน่วยและมีการจ่ายปันผลตั้งแต่ตั้งกองทุนทั้งหมด 16 ครั้ง รวม 14.47 บาท

ทั้งนี้ ‘กองทุน ONE-EC14-RD’ มีนโยบายจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง และมีเสถียรภาพทางการเงิน

โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะมีพิจารณาลงทุนบางส่วนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่เสนอขายในต่างประเทศ

“กองทุนจัดอยู่ในกลุ่ม ‘กองหุ้นทั่วไป’ จึงไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นได้ทุกตลาด ทุกขนาดและทุกสไตล์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุนได้เป็นอย่างดี และหุ้น Top5 ในพอร์ตล่าสุดก็จัดเป็นหุ้นใหญ่พื้นฐานดีที่นักลงทุนเห็นแล้วสบายใจได้เลย”

ซึ่งสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 5 อันดับสูงสุด (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 63) ประกอบไปด้วย

  • กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 29.05%
  • กลุ่มธนาคาร 11.54%
  • กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 9.76%
  • กลุ่มพาณิชย์ 8.62%
  • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.79%

“ด้านผลการดำเนินงาน ‘กองทุน ONE-EC14-RD’ (ณ วันที่ 30 พ.ย. 63) ย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีความผันผวนของกองอยู่ที่ 10.09% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าตัวชี้วัดซึ่งอยู่ที่ 17.09% ต่อปี ส่วนในแง่ผลตอบแทนถือว่าทำได้ตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัดโดยอยู่ที่ 11.65% ต่อปี ในขณะที่ตัวชี้วัดอยู่ที่ 10.09% ต่อปี แต่อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -38.07%”

โดยผู้ที่สนใจ ‘กองทุน ONE-EC14-RD’ การซื้อของหน่วยลงทุนนั้น มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 10,000 บาท ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปไม่มีข้อกำหนด ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนไม่มีกำหนดเช่นกัน แต่จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 100 หน่วย โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+3)

ส่วนช่องทางการซื้อขายของ กองทุนดังกล่าว สามารถทำได้ผ่าน One Live บริการซื้อขายออนไลน์ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบลจ. วรรณ Customer Service และโมบายแอพฯ อย่าง ONEAM

“กองทุน ONE-EC14-RD จัดเป็น ‘กองทุนรวมหุ้นไทย’ อีกหนึ่งกองที่น่าสนใจ ที่เป็นการลงทุนในหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานและการเติบโตดีในอนาคต จึงอาจจะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวและยังมีรายได้ระหว่างการถือหน่วยอย่างการปันผลกลับคืนมาให้ผู้ลงทุนอีกด้วย