Official Update :

ลุย “หุ้นเติบโตสูง” คุณภาพดีทั่วโลก...ตอบโจทย์เกษียณไปกับ “ONE-UGERMF-A” !!!

การออมเงินสำหรับใช้ “ชีวิตหลังเกษียณ” เป็นประโยคที่ใครหลายๆ คนมักได้ยินผ่านหูมาบ้างไม่มากก็น้อยหรือบางคนก็เล็งเห็นความสำคัญจนเกิดเป็นการวางแผนทางการเงินรูปแบบต่างๆ


ซึ่งวิธีการออมเงินก็มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมผ่าน “สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) เช่น เงินฝากธนาคาร, ตราสารหนี้ หรือหุ้น เป็นต้น หรือการลงทุนผ่าน “สินทรัพย์ที่จับต้องได้จริง (Real Asset)” เช่น ทองคำแท่ง, ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้เงินต้นงอกเงยหรือสร้างผลตอบแทนในระหว่างการออมนั่นเอง


แต่อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จักรวาลการลงทุนได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ “กองทุนรวม”


โดยเฉพาะกลุ่ม “กองทุนประหยัดภาษี (Tax Fund)” นอกจากจะเป็นการออมเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนตอบโจทย์เกษียณได้แล้ว ยังได้รับ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี” เป็นแต้มต่อเพิ่มเติมอีกด้วย


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ ขอโอกาสแนะนำ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ “กองทุน RMF” ที่น่าสนใจจาก “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด” ที่ได้รับการจัดอันดับ “มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว” มาแชร์ให้แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจกันในครั้งนี้ONE-UGERMF-A” ลุยหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก...โชว์ผลงานตั้งแต่จัดตั้งกว่า 5 ปี สุดสวย 21.44% ต่อปี

เมื่อพูดถึงการออมเงินเพื่อเกษียณ เรากำลังพูดถึงระยะเวลาการลงทุนที่ “ค่อนข้างยาว” และเป็นที่ทราบกันดีว่า การจะทำให้เงินงอกเงยสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้เป็นอย่างดีนั้น “หุ้น” เป็นสินทรัพย์การลงทุนที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ เพราะถ้าคุณไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนคาดหวังต่ำอย่างเงินฝากหรือตราสารหนี้ ผลตอบแทนอาจโตไม่ทันไปรอให้คุณใช้ยามเกษียณแน่นอน


แล้วหุ้นสไตล์ไหนล่ะ ที่น่าจะตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณ โดยภาพรวมแน่นอนว่า “หุ้น” ตอบโจทย์แน่นอน แต่ถ้าได้ “หุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) สามารถสร้างกำไรเติบโตได้ในระยะยาวก็ย่อมจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นในอนาคตให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกำไรที่เติบโตนั้นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัย


ในขณะที่หลายคนเมื่อนึกถึง “หุ้นเติบโตสูง” คนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่กลุ่ม “หุ้นเทคโนโลยี” เป็นหลัก แต่ข้อเท็จจริงแล้ว หุ้นที่เติบโตสูงนั้นมีอยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหุ้นเทคฯ แต่ประการใด ซึ่งกองทุนที่จะแนะนำในครั้งนี้ก็โฟกัสในหุ้นกลุ่มนี้ที่มีอยู่ทั่วโลกเช่นเดียวกัน

โดยกองทุนดังกล่าวมีชื่อว่า “กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป” หรือ ONE-UGERMF-A ที่ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1,679,080,641 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 24.84 บาทต่อหน่วย


“ความน่าสนใจหรือความแตกต่างของ ‘กอง ONE-UGERMF-A’ คือเป็นกองทุนในรูปแบบ Fund of funds จึงมีขีดความสามารถในการนําเงินลงทุนไปซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศได้หลากหลายกอง ทำให้เป็นตัวช่วยในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมหรือเป็นการลดความเสี่ยงไปด้วยเช่นกัน”


ซึ่งตามนโยบายบริษัทจัดการจะมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ


“สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


ปัจจุบัน (ณ 30 ก.ค. 64) ‘กอง ONE-UGERMF-A’ ลงทุนใน 2 กองทุน ได้แก่


1.Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund             71.77%

2.Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund          27.35%


“โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในระยะยาว ด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Bottom-up ลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัดภูมิภาค อุตสาหกรรม มูลค่าตลาดของหุ้นที่ลงทุน และลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตโดดเด่น (Exceptional growth) ซึ่งมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) ปัจจุบันเหนือคู่แข่งในแต่ละอุตสาหกรรม”


สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุน (ณ 31 ก.ค. 21) ได้แก่

  1. Consumer Discretionary 36.0%

  2. Information Technology 27.5%

  3. Health Care 20.1%

  4. Communication Services 12.8%

  5. Consumer Staples 1.3%

  6. Real Estate 0.3%

  7. Cash 1.9%“ในแง่ผลการดำเนินงานของ ‘กอง ONE-UGERMF-A’ ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กองทุนทั่วไป โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 21.44% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่เพียง 12.21% ต่อปี ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินเฉลี่ยอยู่ที่ 19.32%ต่อปี ในขณะที่ดัชนีชี้วัดเฉลี่ยอยู่ที่ 15.51%ต่อปี แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงถึง -26.43%


อีกหนึ่งจุดที่ทำให้นักลงทุนสามารถเข้ากองทุนรวมได้ง่ายขึ้นหรือเป็นจุดที่น่าสนใจของ ‘กอง ONE-UGERMF-A’ นั้น ก็คือเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปจะอยู่ที่เพียง 1 บาท ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่มีการกำหนดแต่อย่างใด โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน


หลังจากบอกรายละเอียดต่างๆ นักลงทุนหรือผู้อ่านไม่น้อยอาจจะรู้สึกสนใจที่จะลงทุนใน ‘กอง ONE-UGERMF-A’ ทางเราจึงได้รวบรวมช่องทางการซื้อขายมาให้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถทำได้ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์อย่าง บลจ. วรรณ Customer Service และผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน onelive และโมบายแอพพลิเคชั่น ONEAM


ช่องทางการออมเพื่อ ตอบโจทย์เกษียณในปัจจุบันได้มีให้คัดสรรเป็นจำนวนมาก โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทำได้เช่นกัน เชื่อว่า กอง ONE-UGERMF-A’ ที่โฟกัสหุ้นเติบโตสูงที่มีคุณภาพทั่วโลกจะช่วยเติมเต็มความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อเป้าหมาย เกษียณสุขของคุณได้เป็นอย่างดี
กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา