เติมเต็ม “หุ้นยุโรป” ด้วย ‘หุ้นขนาดเล็ก’ ที่มีคุณภาพดีไปกับ...“กอง SCBEUSM” !!!

“หุ้นยุโรป” และ “หุ้นสหรัฐฯ” เป็นสองตลาดหุ้นที่ถูกพูดถึงอย่างบ่อยที่สุดในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ ด้วยการควบคุมและบริหารจัดการกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนมีการเปิดเมืองเกิดขึ้น


ซ้ำยังมีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและงานมหกรรมใหญ่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นของเศรษฐกิจจนทำให้บรรยากาศการลงทุนมีความเปลี่ยนแปลงไป


แต่หากจะพูดถึง “หุ้นยุโรป” น้อยคนนักที่ยังมองข้าม ‘หุ้นขนาดเล็ก ไปอยู่บ้างหรือกำลังลังเลว่าจะมีความน่าสนใจมากน้อยไปจากหุ้นขนาดใหญ่อย่างไร


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงขอโอกาสในการนำเสนอข้อมูล “กองทุนรวมหุ้นยุโรปขนาดเล็ก” จาก “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” ที่ได้รับการจัดอันดับ “มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว” มาแชร์ให้แก่ผู้อ่านในครั้งนี้“กอง
SCBEUSM” ลุย ‘หุ้นเล็ก-ยุโรป’ โชว์ผลงานสุดสวย...ตั้งแต่ตั้งกองทุนมา 5 ปีกว่า เฉลี่ย 14.08% ต่อปี

“ยุโรป” ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 2’ ประมาณ 20% ในดัชนี MSCI World รองจาก สหรัฐ จึงถือเป็นตลาดที่มีความสำคัญในตลาดหุ้นโลกตลาดหนึ่งเลยทีเดียว


ในกลุ่ม “ตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market)” ก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจเช่นเดียวกัน มีบริษัทชั้นนำระดับโลกที่อยู่ในตลาดยุโรปมากมาย


แม้ในช่วงที่ผ่านมา “วิกฤติ COVID-19” จะกระทบเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของยโรปไปบ้างก็ตาม แต่จากการแข่งขัน “ฟุตบอลยูโร” ที่เพิ่งผ่านมา ก็คงสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในเชิงบวกของสถานการณ์ในยุโรปได้เป็นอย่างดี


ไม่เพียงเท่านี้ “สหภาพยุโรป” ได้ผ่านร่าง ‘งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ (EU Recovery Fund)’ วงเงิน 1.82 ล้านล้านยูโร ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงที่สุดที่เคยทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติสมาชิกจากผลกระทบวิกฤต COVID-19 ซึ่งจะกระจายเข้าสู่ระบบในปีหน้าและจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยโรปอย่างต่อเนื่อง 


ใน “หุ้นยุโรป” ไม่ใช่มีเพียงแค่บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ให้ลงทุนเท่านั้น ‘บริษัทขนาดเล็ก’ ที่มีศักยภาพในการเติบโตก็มีให้เลือกลงทุนด้วยเช่นกัน

โดยกองทุนที่น่าสนใจในกลุ่มนี้มีชื่อว่า “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)” หรือ
SCBEUSM ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 กันยายน 2564) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,182,864,232 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 19.92 บาทต่อหน่วย


“ในด้านนโยบายลงทุนของกองทุนนั้น อย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าเป็นกองทุนรวมหุ้นยุโรปขนาดเล็กแต่จะเป็นการลงทุนในรูปแบบลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ‘European Smaller Companies Fund’ (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) D accumulating สกุลเงินยูโร (EURO) บริหารโดย Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.


สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก จะเน้นลงทุนใน หุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรป และหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่ในยุโรป หรือบริษัทที่ได้รับรายได้หรือผลกำไรจากการดำเนินงานในทวีปยุโรป หรือบริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในทวีปยุโรป


ทั้งนี้ กอง SCBEUSM อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายของกองทุน


ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 ‘กอง SCBEUSM’ มีการลงทุนในกองทุนหลัก 98.26%, เงินฝาก 5.73%, ตราสารอนุพันธ์ 0.28% และอื่นๆ -4.27%


กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก (ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) ประกอบไปด้วย

1.Industrials                                  37.3%

2.Health Care                                10.9%

3.Materials                                    10.6%

4.Financials                                  9.0%

5.Consumer Staples                     7.5%

“ในแง่ผลการดำเนินงานของ ‘กอง SCBEUSM’ ก็ถือว่ามีความโดดเด่นไม่แพ้กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่และสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดโดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) ทำผลตอบแทนได้ 14.08% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่เพียง 7.76% ต่อปี ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินก็ถือว่าทำได้ดีไม่แพ้กันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 17.47% ต่อปี ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดเฉลี่ยอยู่ที่ 18.40% ต่อปี แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงถึง -40.35%


หลังจากพูดถึงนโยบายการลงทุนและผลการดำเนินงานก็อาจนักลงทุนไม่น้อยเริ่มที่สนใจในการลงทุน  ‘กอง SCBEUSM’ ซึ่งกองทุนได้มีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำในครั้งแรกและครั้งถัดไปของกองทุนจะอยู่ที่เพียง 1 บาท ในส่วนการขายคืนนั้นกองทุนมีกำหนดทั้งในด้านมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำอยู่ 1 บาทเช่นกัน แต่จะมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 3 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน


สำหรับช่องทางการซื้อขายกองทุนสามารถทำได้ผ่านช่องทางออฟไลน์อย่าง สาขาธนาคารไทยพาณิชย์และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน SCB EASY NET และSCB EASY APP


หุ้นยุโรปขนาดเล็ก ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจเพราะขนาดเล็กทำให้มีศักยภาพการเติบโตที่ดีและสูงไม่แพ้หุ้นขนาดใหญ่ เหมาะแก่การกระจายการลงทุนในหุ้นยุโรปให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีจาก หุ้นขนาดเล็กที่ต้องมีการคัดเลือกหุ้นหรือบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีเพื่อการลงทุนเช่นเดียวกัน ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุนอย่าง SCBEUSM ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการเติมเต็มพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างลงตัว

กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา