ลุยหุ้น ‘คุณภาพดี’ & ‘มีศักยภาพ’ ในการแข่งขันสูงทั่วโลกกับ...“PRINCIPAL GOPP-A” !!!

หลังจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวขึ้น ก็ได้ทำให้ความน่าสนใจของตลาดในหลายประเทศเริ่มที่จะเข้าตานักลงทุนหลายๆ คน


ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม “หุ้นเทคฯ” ที่จัดอยู่ในกลุ่ม “หุ้นเติบโตสูง (Growth Stock)” ถือเป็นดาวเด่น ที่ปลุกกระแสการลงทุนในหุ้นธีมนี้ขึ้นมาในชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียว


มาในปีนี้ “หุ้นเทคฯ” ดูจะลดความร้อนแรงลงไป แต่พื้นฐานของหุ้นในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะถือเป็นธีม “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” นั้น ไม่ใช่มาเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่จะเป็นธีมการลงทุนในระยะยาวอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้ว่าโลกจะไร้ COVID-19 แล้วก็ตาม


วันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงโอกาสที่หยิบยก “กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก” ในธีม Disruptive Change จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ได้รับการจัดอันดับ “มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว” มาแชร์ให้แก่ผู้อ่านในครั้งนี้PRINCIPAL GOPP-A” โชว์ผลตอบแทนสุดสวยตั้งแต่ตั้งกองทุน 4 ปีกว่า 19.79% ต่อปี

ปัจจุบัน “โลกการลงทุน” นั้นเปิดกว้าง การจะจับเจ่าอยู่เพียงแค่การลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่แนวคิดที่ดีเท่าไรนัก


จนทำให้มีนักลงทุนไม่น้อยเริ่มที่จะปรับน้ำหนักการลงทุนโดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศในจำนวนที่มากขึ้นและตลาดที่จะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ


แต่การจะเลือกตลาดหุ้นเป็นรายประเทศก็อาจจะต้องใช้การพิจารณาให้ถี่ถ้วนพอสมควร ฉะนั้นการจะลงทุน “หุ้นทั่วโลก” โดยผ่าน “กองทุนรวม” ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่เลวนัก


โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในธีมแห่งอนาคตอย่าง “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Change)” ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในแนวโน้มหลักที่มีอนาคตการเติบโตที่ยาวไกล เพราะเป็นกลุ่มหุ้นที่จัดอยู่ใน “ผู้ชนะ” ที่จะยืนหยัดและสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกอนาคตเท่านั้น

โดยกองทุนดังกล่าวมีชื่อว่า “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A) ที่ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 ก.ย. 64) มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 3,409,738,915 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 20.91 บาทต่อหน่วย


สำหรับนโยบายการลงทุนของ ‘กองทุน PRINCIPAL GOPP-A’ จะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพดีและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงทั่วโลก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มีโอกาสเติบโตได้ดีในกระแสโลกทั้งในกลุ่ม ‘Tech’ และ ‘Non-Tech’ จำนวน 20 – 30 บริษัท ภายใต้แนวคิด ‘Disruptive Change’


“โดยกองทุนเป็นประเภท Feeder Fund การลงทุนจึงจะมีการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ ‘Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund’ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารและจัดการโดย  ‘Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited’ และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ล่าสุด กองทุน PRINCIPAL GOPP-A’ ลงทุนในกองทุนหลัก 99.69%


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.Information Technology                           39.50%

2.Consumer Discretionary                           19.78%

3.Communication Services                          17.03%

4.Industrials                                                10.75%

5.Financials                                                   6.35% 


หากแบ่งตามรายประเทศ 5 อันดับแรกที่กองทุนหลักให้น้ำหนักมากที่สุด ประกอบไปด้วย

1.North America                             70.09%

2.Pacific Basin                                  7.06%

3.Indian Sub-Continent                   6.35% 

4.Non-EURO Europe                        6.12% 

5.EURO Europe                                5.63% 
“ในแง่ผลการดำเนินงานของ ‘กอง PRINCIPAL GOPP-A’ ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดี โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) ทำผลตอบแทนได้ 19.79% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่ 11.70% ต่อปี ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินเฉลี่ยอยู่ที่ 19.05% ต่อปี ทั้งนี้ในช่วงเวลา 5ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงถึง -26.75%


จากผลการดำเนินงานข้างต้นอาจจะผู้อ่านไม่น้อยเริ่มสนใจการลงทุนใน ‘กอง PRINCIPAL GOPP-A’ซึ่งกองทุนจะมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนแตกต่างกันไป ชนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท และชนิดเพื่อการออม 1,000 บาท ในส่วนการขายคืนนั้นกองทุนมีกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่มีกำหนด โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน


สำหรับช่องทางการซื้อขายกองทุนสามารถทำได้ผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น หรือในช่องทางออนไลน์อย่าง Principal TH Application


การลงทุนใน หุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเป็นหุ้นที่อยู่ในธีม ‘Disruptive Change’ ที่เป็นหุ้นแห่งผู้ชนะที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก ก็เป็นธีมที่ไม่ได้มาเพียงแค่ชั่วคราวแล้วหายไปแต่จะอยู่กันยาวๆ ไปในอนาคต เชื่อว่า กองทุน PRINCIPAL GOPP-A’ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มพอร์ตและเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา