“กองหุ้นไทย” เงินไหลออกต่อเนื่อง 7 ไตรมาส...ช่วง 9 เดือนแรกปี21 ‘ไหลออกสุทธิ’ อีก 1.8 หมื่นลบ. !!!

ปี2021 นี้ถือเป็นปีที่ดีสำหรับ “ตลาดหุ้นไทย” สิ้นไตรมาสที่3 ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,605.68 จุด โดย SET TR รอบ 9 เดือนอยู่ที่ 13.8%


อย่างไรก็ตาม “กองหุ้นไทย” (ไม่รวม LTF RMF SSF) ยังคงมีแรงขายออกอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 ติดต่อกัน โดย 9 เดือนแรกของปีนี้มีเงินไหลออกสุทธิ 1.8 หมื่นล้านบาท


ในส่วนของ “กองทุนเพื่อการออม (SSF)” มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.9 พันล้านบาท เช่นเดียวกับ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)”  มีเงินไหลเข้าสุทธิกว่า 5 พันล้านบาท


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในช่วง 9 เดือนแรกของปี21 จากทาง Morningstar” มาอัพเดทกันขนาดเงิน “กอง
SSF” ส่วนใหญ่ลงทุนในประเทศ...แต่ ‘เม็ดเงินไหลเข้า’ ช่วง 9 เดือนแรกกว่า 3.9 พันลบ. ยังให้น้ำหนัก “ต่างประเทศ”

จากข้อมูลของ “บจ.มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)” ระบุว่า กลุ่มกองทุนเพื่อการออม (SSF)” สิ้นไตรมาสที่3/21 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.7 พันล้านบาท รวมสะสม 9 เดือนอยู่ที่ 3.9 พันล้านบาท


“ทั้งนี้ประเมินว่าหากมีเงินไหลเข้าในไตรมาสสุดท้ายใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ระดับ 9 พันล้านบาท จะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิรวมทั้งปีที่ 1.3 หมื่นล้านบาท หรือสูงกว่ายอดรวมปีที่แล้ว 2-3 พันล้านบาท (นับเฉพาะส่วนของ ‘กอง SSF’ หรือตั้งแต่เดือนก.ค. 20)

ปัจจุบันเงินลงทุนใน “กอง SSF” ส่วนใหญ่ยังคงมีสัดส่วนของการลงทุนในประเทศค่อนข้างสูง ได้แก่ กองหุ้นขนาดใหญ่ และ ‘Aggressive Allocation’


สำหรับกอง SSF กลุ่ม กองหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap)’ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.7% จากไตรมาสก่อนหน้าไปอยู่ที่ 1.0 หมื่นล้านบาท และยังคงเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดในหมวดกองทุนเพื่อการออม ในรอบไตรมาสล่าสุดมีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิระดับ 300 ล้านบาท ค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลเข้าสุทธิ 700 กว่าล้านบาท หรือสูงเป็นอันดับ 3 ในรอบ 9 เดือน


“แม้กอง SSF กลุ่ม กองทุนต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบแต่ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ เช่น กลุ่มกองหุ้นโลก (Global Equity)’ มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 11% ไปอยู่ที่เกือบ 6 พันล้านบาท จากเงินไหลเข้าสุทธิ 549 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอื่นในไตรมาสที่ผ่านมา รวม 9 เดือนไหลเข้าสุทธิ 1.4 พันล้านบาท”


กอง SSF กลุ่ม กองหุ้นจีน มีเงินไหลเข้า 402 ล้านบาทเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสที่ 2 รวม 9 เดือนมีเงินไหลเข้าสุทธิสูงเป็นอันดับที่ 2 ด้วยมูลค่า 765 ล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบถึง 13.8% อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมองเป็นโอกาสการลงทุนระยะ 10 ปีได้“กอง
LTF” 9 เดือนแรกมี ‘เงินไหลออกสุทธิ’ 1.4 หมื่นล้านบาท...ในขณะที่ “กอง RMF” มี ‘เงินไหลเข้าสุทธิ’ 5 พันล้านบาท

ในส่วนของกลุ่ม “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)” สิ้นไตรมาสที่3/21 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3.6 แสนล้านบาท ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าและสูงกว่าสิ้นปี 20 อยู่4.6% โดยในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลออกสุทธิ 3.6 พันล้านบาท รวม 9 เดือนมีเงินไหลออกสุทธิจากกองทุน LTF แล้วทั้งสิ้น 1.4 หมื่นล้านบาท ด้าน “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)” มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 1.0% มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.2 พันล้านบาท รวมเงินไหลเข้าสุทธิสะสมช่วง 9 เดือนแรก 5.0 พันล้านบาท


ในขณะที่ กอง RMF – หุ้น มีเงินไหลเข้าไตรมาสล่าสุด 2.7 พันล้านบาท โดยกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศเช่น กองทุนหุ้นจีน เทคโนโลยี Healthcare หรือหุ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่จะมีทิศทางเป็นเงินไหลเข้าสุทธิ โดยมี กองทุน K China Equity RMF’ มีเงินไหลเข้าสูงสุดในประเภทนี้ที่ 400 กว่าล้านบาท ตรงกันข้ามกับ “กองหุ้นไทย” ที่ส่วนใหญ่เป็นเงินไหลออกสุทธิ

“ทั้งนี้เม็ดเงินไหลออกสุทธิจาก ‘กอง LTF’ ในช่วง 9 เดือนแรกทั้งสิ้น 1.4 หมื่นล้านบาท ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อยที่ 1.1 หมื่นล้านบาท แต่โดยรวมยังไม่ถือว่าเป็นจำนวนเงินไหลออกมากผิดปกติจากในอดีตแต่อย่างใด และในช่วงปี22 เงินลงทุนในปี2016 จะครบ 7 ปี สามารถขายได้ แต่ก็ขึ้นกับเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน บางคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินและพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับก็สามารถลงทุนต่อได้ และไม่คิดว่าจะมีการขายที่ผิดมากผิดปกติแต่ประการใด หากมองจากสถิติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่พบว่าผิดปกติอะไรเช่นกัน”“กองหุ้นไทย” เงินไหลออกต่อเนื่อง 7 ไตรมาส...ช่วง 9 เดือนแรกปี21
‘เงินไหลออกสุทธิ’ อีก 1.8 หมื่นลบ.

ด้าน “กองทุนหุ้นไทย” (ไม่รวม LTF RMF SSF) สิ้นไตรมาสที่3/21 มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 2.3 แสนล้านบาท ลดลง 0.7% จากไตรมาสที่2/21 แต่ยังสูงกว่าสิ้นปี 20 อยู่ 1.3% ซึ่งเป็นผลจากผลตอบแทนหุ้นไทยที่เพิ่มขึ้นในช่วง 9 เดือนแรก โดย SET TR อยู่ที่ 13.8%

“นับตั้งแต่การยกเลิก ‘กองทุน LTF’ ซึ่งโดยปกติจะเป็นแรงซื้อหุ้นไทยในช่วงที่ตลาดปรับตัวลง ประกอบกับความนิยมการลงทุนต่างประเทศที่สูงขึ้นทำให้ กองทุนหุ้นไทย(ไม่รวม LTF RMF SSF) ยังคงมีแรงขายออกอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 โดยในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลออกสุทธิ 4.1 พันล้านบาท สะสม 9 เดือนของปีนี้เป็นเงินไหลออกสุทธิ 1.8 หมื่นล้านบาท แต่ด้วยผลตอบแทนที่เป็นบวกทำให้มูลค่าทรัพย์สินทรงตัวในปีนี้ฉะนั้นหากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนจะพบว่าขนาดของกองทุนกลุ่มนี้มียังคงมีการหดตัวลง”


ทั้งนี้เป็นบทสรุปของ “กองทุนประหยัดภาษี” ทั้ง ‘SSF-RMF’ ที่ยังคงมีเงินไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ “กองหุ้นไทย” หลังไร้ กอง LTF’ เงินยังคงไหลออกสุทธิอย่างต่อเนื่อง 7 ไตรมาสแล้ว ประกอบกับการลงทุนใน ต่างประเทศ ก็มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อย

สรวิศ อิ่มบำรุง

บรรณาธิการ Wealthythai.com มีประสบการณ์ในสายข่าวกองทุนรวม นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร Money&Wealth เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาต IC Complex 2 และมีผลงานเขียนหนังสือ ‘รวยด้วยกองทุนรวม’, 'ยิ่งลงทุน ยิ่งรวยเกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF’ และ ‘ลงทุนกองทุนหุ้น รวยได้ไม่แพ้เซียน’