Official Update :

มั่นใจ “ปิด 4 กองตราสารหนี้” ...ดีสุดแล้วสำหรับผู้ลงทุน !!!

นับแต่ “บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring)” ได้ปิด ‘กองทุนตราสารหนี้’ ทั้ง 4 กอง ไปในช่วงตลาดเงินตลาดทุนปั่นป่วนจากผลกระทบของ COVID-19 ในช่วงปลายเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา

และได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. นั้น

ในระยะเวลา 7 เดือนกว่า TMBAM Eastspring ได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วกว่า 142,308 ล้านบาท คิดเป็น 88-100.06% ของสินทรัพย์ในแต่ละกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 20)

วันนี้ ทีมงาน ‘โต๊ะกองทุน Wealthythai’ จะมาอัพเดทข้อมูลล่าสุดให้ฟังกัน

มั่นใจ “ปิด 4 กองตราสารหนี้” ...ดีสุดแล้วสำหรับผู้ลงทุน

โดย “อดิศร เสริมชัยวงศ์” กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และกรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต จำกัด (Thannachart Fund Eastspring) บอกว่า TMBAM Eastspring ยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้ง 4 กอง ท่ามกลางความผันผวนของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากการระบาดของ COVID-19 การตัดสินใจยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้ง 4 กองที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวนั้น เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นเช่นกัน เช่น อินเดีย เป็นต้น เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือ การเร่งขายในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกจะทำให้ขาดทุนอย่างหนัก และไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีก็เพื่อให้การทยอยขายสินทรัพย์จ่ายคืนผู้ลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษาต้นทุน (Capital Preservation) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

อดิศร เสริมชัยวงศ์

“สำหรับการตัดสินใจของเราในครั้งนั้น เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนของเราสูงสุด การตัดสินใจปิดกองทุน จะเป็นวิธีการดีที่สุดที่จะช่วยหยุดการเร่งขาย ด้วยขนาดกองทุนทั้ง 4 ที่มีขนาดรวมกันใหญ่กว่า 2 แสนล้านบาท ด้วยปริมาณการขายที่สูงและรุนแรง จะสร้างความตื่นตระหนก (Panic) ในตลาดตราสารหนี้ และกระทบรุนแรงต่อตลาดการเงินของประเทศได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่า ทำได้ตามสัญญาสามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายให้ได้ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิมทั้ง 4 กองทุน”

จ่ายเงินคืน ‘กอง TMBTHANAPLUS’ ครบถ้วน คิดเป็น 100.06% ในระยะเวลา 7 เดือนกว่า

โดยในระยะเวลาประมาณ 7 เดือนกว่า สามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วเกือบทั้งหมด โดย ‘กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีขนาด AUM ที่สูงที่สุดที่ได้ปิดกองทุนไป (กว่า 75,000 ล้านบาท) ทำการจ่ายเงินคืนงวดสุดท้ายแล้ว โดยสามารถรักษามูลค่า NAV ได้ดีเมื่อเที่ยบกับ ณ วันที่ยกเลิกกองทุน (100.06%) และกำลังจะเสร็จสิ้นกระบวนการชำระบัญชี

ส่วนอีก 3 กองทุนที่เหลือได้จ่ายคืนไปได้แล้ว 88-94% และสำหรับการชำระบัญชีในระยะต่อไปนั้น

เราได้ทำตามผลสำรวจความเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่วนใหญ่ต้องการให้เรารักษามูลค่าต้นทุน และถือสินทรัพย์จนถึงวันที่ตราสารหนี้ตัวสุดท้ายจะครบกำหนดอายุ โดยมีโอกาสจะได้ราคายุติธรรม

ซึ่งเราจะทำการขายและพยายามทำให้การจ่ายเงินคืนยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ขอให้ผู้ลงทุนทุกท่านมั่นใจเพราะสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ในกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grades) ทั้งสิ้น

-‘กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF)’ จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 94.16%

-‘กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB)’ จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 87.80%

-‘กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF)’ จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 91.81%

ร่วมมือพันธมิตร “Thanachart Fund Eastspring” นำเสนอ 3 ‘กองตราสารหนี้’ คุณภาพดี

อดิศร ยังบอกอีกว่า การปิดกองทุนตราสารหนี้ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของเราขาดกองทุนตราสารหนี้คุณภาพชั้นดีเพื่อใช้บริหารสภาพคล่องและจัดพอร์ตลงทุน ระหว่างที่ TMBAM Eastspring โฟกัสการบริหารกองทุนที่ปิดไปเพื่อเร่งกระบวนการชำระบัญชีและจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน อีกหนึ่งบริษัทจัดการลงทุนในเครือ “Eastspring” คือ ‘Thanachart Fund Eastspring’ พร้อมนำเสนอกองทุนตราสารหนี้คุณภาพดีใน 3 รูปแบบ ได้แก่

-TMB-T-ES-IPlus : จะเน้นเสนอ ‘ผู้ลงทุนรายย่อย’ โดยมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ หุ้นกู้เอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยจะพลัสโอกาสในเงินฝากต่างประได้สูงถึง 40%

-TMB-T-ES-DPlus : จะเน้นเสนอ ‘ผู้ลงทุนสถาบัน’ โดยมีนโยบายลงทุนคล้ายกับ ‘TMB-T-ES-IPlus’ แต่ Portfolio Duration เฉลี่ยจะอยู่ไม่เกิน 1 ปี ทำให้พอร์ตลงทุนมีความผันผวนน้อยกว่า

-TMB-T-APlus : เน้นเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปทั้งสถาบันและรายย่อย

คาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ มีนโนบายลงทุนในกองทุน ‘Eastspring Investments - Capital Reserve Fund’ ซึ่งเป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว

ซึ่งมีนโยบายกระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก โดยจะบริหารพอร์ตแบบ Dynamic Allocation ที่จะเน้นเปลี่ยนแปลงตราสารที่ลงทุนตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ทำให้กองทุนนี้มีความพิเศษ เหมาะกับการนำมาไว้ในพอร์ตลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

“จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เราเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถบริหารกองทุนโดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพได้ในทุกช่วงเวลา เราจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม เช่น การคัดเลือกตราสารคุณภาพเพื่อประกอบพอร์ตการลงทุน และการนำระบบ Aladdin ซึ่งเป็นมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนที่ Eastspring ใช้อยู่มาช่วยในการติดตามความเสี่ยงและลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การเพิ่มกระบวนการกำกับดูแลการออกแบบและการจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Framework) ให้มีความแข็งแกร่งและทันท่วงที เป็นต้น”

สุดท้ายนี้ ในส่วนของกองทุนที่ยังรอชำระบัญชีนั้น ทาง “TMBAM Eastspring” มั่นใจว่าการจ่ายคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษามูลค่าหน่วยลงทุนไว้ในระดับใกล้เคียงกับ NAV ณ วันปิดกองทุนได้ทุกกองทุนอย่างแน่นอนใครที่ลงทุนอยู่ฟังถึงตรงนี้คงสบายใจขึ้นไม่มากก็น้อย