Official Update :

โอกาสการลงทุนดีๆ…มีอยู่เสมอ !!!

ในทุก ‘วิกฤติ’ ย่อมมี ‘โอกาส’ อยู่เสมอ เพียงแต่คุณจะค้นหาและมองมันหรือไม่เท่านั้นเอง

แม้ปัจจัยลบถาโถมสู่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการเมืองในประเทศไทยเองก็ยังครุกรุ่นอยู่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยังปกคลุมเป็นมรสุมใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่วโลกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน

ทีมงาน ‘โต๊ะกองทุน Wealthythai’ จะพามาจับกระแสการลงทุนที่มีมาในช่วงนี้กัน

ชี้ ‘หุ้นต่างประเทศ’ แกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น-หลังคาดสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มองว่า สภาวะเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สร้างความเสียหายให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดั้งเดิม แต่เป็นโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับบริษัทที่คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ หรือ ธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยุคหน้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการและตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้งานในยุค ‘New Normal’ สามารถสร้างรายได้เติบโตได้แบบทวีคูณ

สถานการณ์ปัจจุบัน ‘ตลาดหุ้นต่างประเทศ’ แกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น ด้วยความคาดหวังสถานการณ์ระบาดของ COVID19 จะดีขึ้น และมีนโยบายกระตุ้นด้านการคลังและการเงินเพิ่มเติม และเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวในปี 2564 ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนของ 1) การระบาดของ COVID19 รอบที่สอง 2) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 3) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน 4) การเจรจาข้อตกลงหลัง BREXIT และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ

“บลจ.เอ็มเอฟซี” แนะสร้างโอกาสลงทุน…ในหุ้น ‘กลุ่มเทคโนโลยี’ เพื่อยุคหน้า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างผลผลิตของโลก ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ปัจจุบันหุ้นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเติบโตในอัตราก้าวกระโดดโดยสัดส่วนของหุ้นกลุ่มนี้ต่อหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่า 4 เท่า (เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2005) และมีมูลค่าตลาดมากกว่า ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

(ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)

McKinsey Global Institute” คาดการณ์ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกกว่า 13 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2030 อย่างไรก็ตามการลงทุนส่วนใหญ่มุ่งไปที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Mega Technology) ซึ่งเป็น ‘ผู้ชนะในวันนี้’ เช่น กลุ่ม FAANG ซึ่งยังเติบโตได้ดี แต่มีแนวโน้มอาจเข้าสู่ช่วงเติบโตช้าลง (ตามวัฎจักรธุรกิจ) ในที่สุด ขณะที่การลงทุนในบริษัทที่จะเป็น ‘ผู้ชนะในวันพรุ่งนี้’ คือเทคโนโลยีเพื่อยุคหน้า (Next Generation Technology) ที่จะปฏิรูปรูปแบบของการใช้ชีวิตของเราที่จะมีความเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน (Future of Connected Living) หุ้น Next Generation Technologies มีศักยภาพเติบโตรวดเร็ว Hyper Growth และต่อเนื่องไปอีกทศวรรษ

“บริษัทมองเป็นโอกาสจึงเสนอขาย ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี (MGTECH)’ ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Next Generation Technology Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV โดยเสนอขายวันนี้ – 28 ต.ค. 20 นี้”

“บลจ.ทาลิส” แนะลงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก...ยังเติบโตท่ามกลางศก.ยังไม่ฟื้น

ด้าน “ประภาส ตันติพิบูลย์ศักดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ทาลิส จำกัด มองภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยว่า บริษัทยังคงแนะนำการลงทุนใน ‘หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก’ เนื่องจากหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และตราบใดที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ หรือนักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับมาซื้อหุ้นไทย การลงทุนใน ‘หุ้นขนาดใหญ่’ จะมีความเสี่ยงจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติมากกว่า

ในช่วงที่ผ่านมา ‘หุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก’ มี Performance ที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาจาก Index โดยดัชนีราคา sSET ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นขนาดเล็ก ปรับตัวขึ้นถึง 45.95% นับจาก SET Index ปรับตัวลดลงจนถึงจุดต่ำสุดที่ 1,044 จุด (19 มี.ค. 20-30 ก.ย.20) เปรียบเทียบกับ ดัชนี SET Index ที่ปรับตัวขึ้น 18.47% และ ดัชนี SET50 ที่ปรับตัวขึ้น 12.87% (ที่มา: www.settrade.com)

(ประภาส ตันติพิบูลย์ศักดิ์)

“คาดว่าปีหน้าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กยังคงเติบโต มีหลายบริษัทยังเติบโตได้ดี เพียงแต่ต้องเลือกหุ้นเพราะบางตัวราคา ไม่ถูกแล้ว ปรับตัวขึ้นกันมาพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงต้องคัดเลือกคัดสรรไปเรื่อยๆ”

สำหรับบริษัทเองมีกองทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ ‘กองทุนเปิดทาลิส Mid/Small Cap หุ้นทุน (TLMSEQ)’ ซึ่งเป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลดำเนินงานที่โดดเด่นเป็นผลมาจากคัดเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ (Stock Selection) เพราะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีอยู่จำนวนมาก บริษัทเน้นการเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยอาจจะเป็นบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจาก COVID-19 ไม่มากและฟื้นตัวได้เร็ว หรือบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือบริษัทที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ COVID-19

TMBAM Eastspring” & “Thanchart Fund Eastspring” ชี้เทรนด์ ‘หุ้นกลุ่มนวัตกรรม’ มาแรง

ในขณะที่ “เบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์” รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring มีความเห็นว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั่วโลกรวมทั้งวิกฤต COVID-19 ที่นำไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ ‘New normal’ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจต้องปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวขึ้นมาเป็น ‘ผู้นำ’ ท่ามกลางกระแส Disruptive จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มีความล้ำสมัยและตอบโจทย์การยกระดับวิถีชีวิตของผู้คน สามารถครองพื้นที่ความสำเร็จแทนธุรกิจแบบเดิม

(เบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์)

“โลกใน 10 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก ที่เด่น ๆ เช่น Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google หรือ ‘กลุ่มหุ้น FAANG’ ซึ่งเป็นตัวแทนความสำเร็จของหุ้นนวัตกรรมเมื่อทศวรรษที่แล้ว และในปัจจุบันหุ้นกลุ่มนี้เติบโตสูงและผ่านช่วงการ Disruptive ไปไกลมากแล้ว ดังนั้น การค้นหาหุ้นกลุ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในอนาคตก็ยังคงมีโอกาสและมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมในช่วงที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงในระยะนี้ เชื่อว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้พอร์ตลงทุนเติบโตได้ในระยะยาว”

บริษัทจึงเสนอขาย ‘กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES GINNO)’ และ ‘กองทุนเปิด ธนชาตอีสท์สปริง Global Innovation(T-ES GINNO)’ ซึ่งเป็นกองทุนที่พร้อมที่สุดสำหรับนวัตกรรมแห่งอนาคต ตั้งแต่วันนี้ – 27 ต.ค. 20 นี้

สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุน เชื่อเหลือเกินว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อย