“บลจ.กสิกรไทย”...ปันผล ‘K-SELECT’ กว่า 40 ล้าน วันที่ 14 มิ.ย. นี้

บลจ.กสิกรไทย”...ขานรับหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากการเร่งฉีดวัคซีน COVID-19 ทั่วประเทศ เผยในช่วงที่ผ่านมาภาคการส่งออกของไทยช่วยหนุนเศรษฐกิจได้ หวังรอภาคการท่องเที่ยวกลับมาเพื่อเสริมให้เศรษฐกิจดีขึ้น ปันผล ‘K-SELECT’ วันที่ 14 มิ.ย. นี้


น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจ่ายปันผล กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน (K-SELECT)’ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 20 - 31 พ.ค. 21 ในอัตรา 0.54 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 มิ.ย. 21 มูลค่าทั้งสิ้น 43.53 ล้านบาท


กองทุน K-SELECT’ มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นรายตัวประมาณ 20-25 ตัว (High Conviction) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพในการทำกำไรและเติบโตได้ในระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว Morningstar ในประเภท Overall Rating (ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 30 เม.ย. 21) โดยผู้ลงทุนสามารถพิจารณาผลการจัดอันดับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ดีบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริหารกองทุน เพื่อสร้างผลการดำเนินให้ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดด้วยเช่นกัน(น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต)“ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวดีจากแรงหนุนของความหวังการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศ และมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม รวมถึงกลุ่มพลังงานปรับตัวดีตามราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบล่าสุดค่อนข้างมาก และนักวิเคราะห์ต่างปรับลดคาดการณ์ GDP ลงมาที่ต่ำกว่า 2% มีเพียงภาคการส่งออกช่วยหนุนเศรษฐกิจได้จากการค้าโลกที่ฟื้นตัว ทั้งนี้ ความเร็วในการฉีดวัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ เนื่องจากจะมีผลต่อการเปิดประเทศ เพราะเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนต้องติดตามข่าวการควบคุมการระบาด รวมทั้งการปรับแผนเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งมีการแพร่ระบาดมากกว่าจังหวัดอื่น หากสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะช่วยให้สามารถเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตามแผน


สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ ‘กองทุน K-SELECT’ สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท