“บลจ.ไทยพาณิชย์”...แนะลงทุนโค้งสุดท้ายกองทุนลดหย่อนภาษี ‘SSF-RMF’

“บลจ.ไทยพาณิชย์”...พร้อมเสริฟกองประหยัดภาษี เติมเต็มทางเลือกนักลงทุนทั้ง ‘RMF-SSF’ รวม 32 กอง ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ ตอบโจทย์นักลงทุน

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีได้มีนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ให้ความสนใจลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีใน ‘กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)’ และ ‘กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)’ โดยบริษัทได้นำเสนอขายกองทุนทั้ง 2 ประเภทรวมกันมากที่สุดในอุตสาหกรรมถึง 32 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศ กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล

(คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย)

สำหรับกองทุนรวม RMF แนะนำ 2 กองทุน ได้แก่

-‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)’ เน้นลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในกองทุนที่มีการบริหารแบบยืดหยุ่น

-‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMPOP)’ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Global Demographics Funds ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัย เทรนด์สุขภาพ การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ หรือการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของประชากร เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไปกับธุรกิจที่เติบโตไปตามเทรนด์ของประชากรโลก

ส่วนกองทุนรวม SSF แนะนำ 2 กองทุน ได้แก่

-‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส -ชนิดเพื่อการออม (SCBLT2-SSF)’ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีความมั่นคงสูง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย และยังคงชอบนโยบายการลงทุนในรูปแบบ LTF เดิม

-‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility -ชนิดเพื่อการออม (SCBLEQ-SSF)’ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพปัจจัยพื้นฐานดีผันผวนต่ำ ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนในหุ้น 70 - 90 ตัว กระจายการลงทุนไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มไอที การเงิน เฮลท์แคร์ และสินค้าฟุ่มเฟือย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นโลกที่มีความผันผวนต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อตลาดขาลง

“ช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปีแล้ว นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็มิควรนิ่งนอนใจ การลงทุนด้วยเป้าหมายระยะยาวเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยสร้างวินัยในการออมระยะยาวให้กับนักลงทุน เพราะนอกจากจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว การถือครองยาวยังจะช่วยลดโอกาสการขาดทุนเมื่อครบกำหนด รวมถึงการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผลตอบแทนในระยะยาวมีเสถียรภาพมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเลือกกองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนและความเสี่ยงที่รับได้ของตนเองด้วย”

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนในกลุ่มกองทุน RMF และ SSF ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 30 ธ.ค. 20 จะได้รับหน่วยลงทุน ‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF)’ คืนมูลค่าสูงสุด 1,000 บาทด้วย