“ก.ล.ต.”...นับ 1 Filing ‘กองทรัสต์ WHART’ เพิ่มทุนครั้งที่ 6 คาดเสนอขายในไตรมาส4/21 นี้

“ก.ล.ต.”...นับหนึ่ง Filing ‘กองทรัสต์ WHART’ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 ลงทุนใน 3 โครงการ ขยายอาณาจักรลงทุนทำเลทองโลจิสติกส์ มูลค่าไม่เกิน 5.พันล้านบาท ชู Alibaba-Shopee-ทีดีตะวันแดง หนุนทรัพย์สินรวมแตะกว่า 4.หมื่นล้านบาท มั่นใจสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนในระยะยาว 


นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 5,549.72 ล้านบาท ล่าสุดทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่ง Filing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนได้แล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี21 นี้(นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล)สำหรับทรัพย์สินที่ ‘กองทรัสต์ WHART’ จะเข้าไปลงทุนในครั้งนี้ มีความโดดเด่นด้านทำเลศักยภาพที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศไทย และตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเป็นโครงการคลังสินค้าประเภท Built-to-Suit จำนวน 2 โครงการ และ โครงการประเภท General Warehouses จำนวน 1 โครงการ โดยมีพื้นที่เช่าอาคารรวม 3 โครงการประมาณ 184,329 ตารางเมตร  ซึ่งประกอบด้วย

  1. โครงการWHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62) กองทรัสต์WHART ตั้งอยู่ที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 24,150 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 23,205 ตารางเมตร มีผู้เช่าปัจจุบันคือ ทีดี ตะวันแดง

  2. โครงการWHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 30,040 ตารางเมตร มีผู้เช่าปัจจุบันคือShopee Xpress

  3. โครงการWHA E-Commerce Park ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่พื้นที่EEC และโครงการนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กลุ่มพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์
    บางปะกง ด้วยเช่นกัน โดยมีพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
     130,139 ตารางเมตร มีผู้เช่าปัจจุบันคือ Alibaba Group


“ขณะเดียวกัน WHART เป็นหนึ่งในกองทรัสต์ที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง แม้ในปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 ทั่วโลก แต่ WHART เองยังคงมีผลการดำเนินการที่ดี ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จุดยุทธศาสตร์หลักของประเทศ และคาดว่าภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ กองทรัสต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่ด้อยกว่าเดิม โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนอ้างอิงงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติตั้งแต่วันที่ 1 .ค. -31 ธ.ค. 2022 อยู่ที่ประมาณ 0.80 บาทต่อหน่วย”


นายอนุวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ มูลค่ารวมไม่เกิน 5,549.72 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักในครั้งนี้ จะส่งผลให้ WHART มีมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ แตะที่ระดับกว่าประมาณ 48,000 ล้านบาท และมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 1.58 ล้านตารางเมตร  ซึ่งทำให้กองทรัสต์ WHART รักษาความเป็นผู้นำของกองทรัสต์ประเภทศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในไทย อีกทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักในครั้งนี้ ยังช่วยสร้างการเติบโตและมั่นคงให้กับรายได้ของกองทรัสต์ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ได้ในช่วงไตรมาส 4/21


“ทรัพย์สินทั้ง 3 โครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนถือเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพ รวมถึงมีกลุ่มผู้เช่าชั้นนำ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโต ได้แก่ Alibaba Group Shopee Xpress และทีดีตะวันแดง อีกทั้งยังมีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยที่ยาว โดยมีอายุสัญญาเช่าและบริการเฉลี่ยของทรัพย์สินทั้ง 3 โครงการอยู่ที่ประมาณ 10.ปี ทำให้ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่าเฉลี่ยของกองทรัสต์ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มสูงขึ้นจาก 3.ปี เป็น 3.ปี ซึ่งเป็นการสนับสนุนความมั่นคงของรายได้ให้กับกองทรัสต์ WHART ในระยะยาว”


อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังคงไม่คลี่คลาย แต่ด้วยกลยุทธ์ของกองทรัสต์ WHART ที่มุ่งเน้นการเลือกลงทุนสินทรัพย์พรีเมี่ยมในทำเลที่มีศักยภาพ และยึดแนวทางการกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานที่มีผู้เช่ากระจายอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) อุตสาหกรรมให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ (Logistics) จึงส่งผลให้กองทรัสต์ WHART ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี และมีความมั่นคงทางรายได้