Official Update :

“บลจ.วรรณ”...ส่ง ‘ONE-MEDTECH’ ลุย Mega trend ในธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์ ขาย IPO วันที่ 17-24 ม.ค. นี้

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ เปิดเผยว่า บรรยากาศการลงทุนในปีนี้ยังคงต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงพอสมควร อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มของตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายทางการเงินโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุนต่างชาติ และความผันผวนของการลงทุน ดังนั้น นอกจากการกระจายการลงทุนซึ่งเป็นหัวใจหลักของการลงทุนแล้ว ในปีนี้ ควร Selective การลงทุนมากขึ้น โดยเน้นไปที่การลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานของรายได้ที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันต้องเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวด้วย ที่จะเป็นกลุ่มที่สามารถฟื้นตัวได้โดดเด่นหลังเจอความผันผวนของตลาดในระยะสั้น

(พจน์ หะริณสุต)

 

“บริษัทเล็งเห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนในกองทุนประเภท Thematic ที่รับกับ Mega trend ของโลก เป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการเติบโตที่ดีในระยะยาว จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี (ONE-MEDTECH)’ ระหว่างวันที่ 17-24 ม.ค. 22 ซึ่งกองทุนจะเข้าลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ชั้นนำของสหรัฐ โดยแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง”


นายพจน์ ยังกล่าวอีกว่า เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม Healthcare และธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ยกตัวอย่าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็ก ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ที่บ้านได้ด้วยตนเองมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการบริการทางการแพทย์ในทุกๆ สถานที่ ปัจจุบันเริ่มเห็นการพบแพทย์ออนไลน์ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ เราเรียกว่า Point-of-card  ดังนั้น หากมองในแง่มุมของการลงทุน ถือว่ามีความโดดเด่นมาก


สำหรับ ‘ONE-MEDTECH’ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘iShares U.S. Medical Devices ETF’ กองทุนหลัก บริหารจัดการโดย “BlackRock Fund Advisors” จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ ดัชนี Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index’ ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในตลาดหุ้นสหรัฐ ในหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องถ่ายภาพด้วยสนามแม่เหล็ก ขาเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่อง X-ray เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งอื่นๆ


“โดย ‘กองทุน ONE-MEDTECH’ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือลงทุนระยะกลาง-ยาว เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตการลงทุนในระยะข้างหน้า”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน