“บลจ.กสิกรไทย”...ตอบสนองลูกค้ายื่นลดหย่อนภาษีปี 20 ตั้งแต่ 15 ม.ค. นี้

“บลจ.กสิกรไทย”...พร้อมให้ดาวน์โหลด/ขอหนังสือรับรองผ่านช่องทางดิจิตอล ตอบสนองลูกค้ายื่นลดหย่อนภาษีปี 20 ตังแต่ 15 ม.ค. นี้


นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมให้ลูกค้าดาวน์โหลด ‘หนังสือรับรองการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุน SSF SSFX และ RMF ประจำปี 2020’ ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornasset.com เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวและเลขที่บัญชีกองทุนกสิกรไทยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีนอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน K-My Funds สามารถขอหนังสือรับรองผ่านแอปได้ง่ายๆ เช่นเดียวกัน โดยระบบจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองไปยังอีเมลที่ผูกไว้กับระบบภายใน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหรือขอหนังสือรับรองผ่านช่องทางดิจิตอลได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 21 เป็นต้นไป(คุณสุรเดช เกียรติธนากร)“การดาวน์โหลดหรือขอหนังสือรับรองผ่านช่องทางดิจิตอล จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นเอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปี2020 ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund Reports บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองให้ทางอีเมล ส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองให้ทางไปรษณีย์ โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 21 เป็นต้นไปเช่นกัน”