Official Update :

“บลจ.บัวหลวง”...ขาย ‘TRIGGER 6-21’ ตั้งเป้าผลตอบแทน 5% ใน 6 เดือน

“บลจ.บัวหลวง”...ส่ง ‘TRIGGER 6-21’ ทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2 ส่งท้ายปี ลุยหุ้นไทยรับตลาดหุ้นฟื้นตัว ตั้งเป้าหมายลงทุน 6 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 5% IPO 14-16 ธ.ค. นี้


นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ‘กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 (TRIGGER 6-21)’ เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 20 เนื่องจากมองเห็นแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวต่อเนื่อง จึงมีโอกาสคาดหวังผลตอบแทนที่น่าพอใจจากการลงทุนในหุ้นได้ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังฟื้นตัวขึ้นช้ากว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จึงมีโอกาสที่หลังจากนี้จะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงทั่วโลก น่าจะต่ำสุดในปีนี้ และจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นในปีหน้า หลังจากมีความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะเริ่มใช้ในกลางปี 2021 ซึ่งจะส่งผลบวกต่อหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการและการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวกลับมาได้ รวมถึงรัฐบาลต่างๆ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจในการฟื้นฟูและเยียวยาระบบเศรษฐกิจ


(คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา)

“นอกจากนั้น การที่นายโจ ไบเดน ชนะการเลือกตั้งขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ส่งผลดีทำให้เห็นเม็ดเงิน Fund Flow จำนวนมากไหลเข้ามาในภูมิภาคและในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเดือนพ.ย. 20 นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนแรก จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงมองว่าเป็นโอกาสในการออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2 คือ ‘กองทุน TRIGGER 6-21’ ส่งท้ายปีนี้ โดยกำหนดเป้าหมายระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 6 เดือน และผลตอบแทนการลงทุน 5%”


นายพีรพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับ ‘กองทุน TRIGGER 6-21’ เสนอขาย IPO หน่วยลงทุนละ 10 บาท กำหนดการซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยเป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ‘กองทุน TRIGGER 6-21’ จะเสนอขายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว จากนั้นนักลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนกระทั่งเลิกกองทุน กองทุนนี้มีอายุประมาณ 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจะเลิกกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ โดยเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืน จะเป็นไปตามการบริหารกองทุนในระยะเวลา 6 เดือน หรือในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ครบเงื่อนไขทั้งหมด คือ มีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาท เป็นเวลา 2 วันทำการติดต่อกัน มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทั้งหมด