“บลจ.เอ็มเอฟซี”...แนะลงทุนหุ้นต่างประเทศระยะยาว ขาย ‘กอง MGFRMF’ ถึง 16 ธ.ค. นี้

“บลจ.เอ็มเอฟซี”...แนะลงทุนเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว และได้สิทธิลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีนี้ ส่ง ‘กอง MGFRMF’ ลุยหุ้นคุณภาพทั่วโลก เติบโตสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในระยะยาว ตอบรับการฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทและเศรษฐกิจโลกในปีหน้า เพื่อเป้าหมายการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นโลก (MSCI AC WORLD) มีความผันผวนน้อยกว่าและให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าดัชนีหุ้นไทยถึง 3.6% ต่อปี การลงทุนในหุ้นต่างประเทศยังช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทต่างประเทศที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีศักยภาพเติบโตสูงและต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้ เช่น Cloud Computing, Software, E-commerce, Healthcare Innovation เป็นต้น

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

“บริษัทมองว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2021 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลายโดยจะมีการผลิตและใช้วัคซีนในวงกว้าง ประกอบกับแนวโน้มนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและการดำเนินนโยบายคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และในช่วงปลายปีนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายในการออมเพื่อลดหย่อนภาษี ผ่านการลงทุนใน ‘กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)’ และ ‘กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)’ นั้น”

นายธนโชติ ยังกล่าวอีกว่า บริษัทแนะนำกองทุนประหยัดภาษี เพื่อการเกษียณอย่างมีความสุข ได้แก่ ‘กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (MGFRMF)’ ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Threadneedle Global Focus Fund’ (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีคุณภาพ เติบโตสูง ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทีมบริหารกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน โดยมุ่งหวังสร้างอัตราผลตอบแทนสูงในระยะกลางถึงระยะยาว และคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีตราสารทุนโลก (ดัชนี MSCI AC World)

“กองทุนหลักมีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีกระบวนการลงทุนที่สร้างความแตกต่างในเชิงคุณภาพที่ชัดเจน โดยเน้นการวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเชิงธุรกิจ ทำให้สามารถทำกำไรเติบโตสูงและยั่งยืน ทั้งยังมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว กองทุนหลักยังได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ และได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนสูงสุด (Five Globes) จากกระบวนการคัดเลือกหุ้นคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Investment) โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ Environmental Social Governance (ESG)”

สำหรับ ‘กอง MGFRMF’ เน้นลงทุน ในชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (share class) “IU” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริหารโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A. เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุน MGFRMF มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

“กองทุน MGFRMF เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพดี มีการเติบโตสูงอย่างยั่งยืน ต้องการผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และผู้ที่ต้องการออมเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปี รวมถึงผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 2,000 บาท (สำหรับการซื้อครั้งแรก ครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท) ซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6”