Official Update :

EA และ บลูเทค ซิตี้ ร่วมมือ ปั้นคนมีคุณภาพในงาน "อาชีวยกกำลังสอง"

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เข้าร่วมงาน "อาชีวยกกำลังสอง" ที่เป็นการประกาศแผนงานก้าวสู่มิติใหม่ของอาชีวศึกษา ที่มุ่งผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ยกระดับศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "อาชีวยกกำลังสอง " ณ หอประชุม วิทยาลัย อาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจากภาคธุรกิจ และนักศึกษาทั่วประเทศมากกว่าหนึ่งพันคนเข้าร่วมงาน

โดยในงานนี้ กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อมิตา เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียม ไอออน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง และอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งนำรถยนต์ไฟฟ้า MINE SPA1 ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% มาแสดงและทดลองการขับเคลื่อนในงาน

ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ และโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ได้ร่วมกับ

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รถยนต์ไฟฟ้า และการอัดประจุพลังงานไฟฟ้า โดยเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชน ในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนกำลังคนรุ่นใหม่ ในทุกมิติสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสอดรับกับแผนการลงทุนของกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์และผู้ประกอบการต่างๆ ใน EEC จึงสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง