Official Update :

หุ้นนวัตกรรมการแพทย์ ‘NTLA’ สุดฮอต วันเดียวราคาพุ่ง 50.21% รับข่าวตัดต่อพันธุกรรมในคนสำเร็จ

ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ที่ธนาคารทิสโก้แนะนำขึ้นตามคาด หลังหุ้น Intellia Therapeutics บริษัทพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ สหรัฐฯ ราคาวิ่งแรง 50.21% รับข่าวผลทดลองการตัดต่อพันธุกรรม คริสเปอร์ (CRISPR) รักษาโรคพบยากในมนุษย์สำเร็จ หนุนอนาคตธุรกิจสดใส ชี้เป็นหนึ่งในหุ้นที่กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution (TGENOME) เข้าลงทุนผ่าน ARK Genomic Revolution ETF    


นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน และสื่อสารการตลาด สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า ทันทีที่ บริษัท Intellia Therapeutics (NTLA) ประกาศความสำเร็จเรื่องผลการทดลองการตัดต่อพันธุกรรมในมนุษย์ (Genome Editing) เฟส 1 เพื่อรักษาโรค Transthyretin Amyloidosis (หรือ ATTR) ซึ่งเป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบยาก ด้วยการใช้เทคโนโลยี CRISPR สำเร็จเป็นครั้งแรก ส่งผลให้เพียงวันเดียวราคาหุ้นปรับเพิ่มถึง 50.21% ในวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา   


ทั้งนี้ การประสบความสำเร็จของการทดลองในมนุษย์ดังกล่าว ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และทำให้ความหวังเรื่องการรักษาโรคที่พบยากในมนุษย์ให้หายขาดเข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้น โดยโรค Transthyretin Amyloidosis (หรือ ATTR) ถือเป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบยากในมนุษย์ เกิดจากภาวะโปรตีนที่เรียกว่า Amyloid ที่สะสมอยู่ในร่างกายสูงผิดปกติจนอาจนำไปสู่โรคหัวใจห้องล่างซ้ายสูบฉีดเลือดผิดปกติ ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาจะใช้วิธีฉีดยาเพื่อระงับอาการเท่านั้น   แต่การค้นพบการรักษาในครั้งนี้แพทย์จะทำการแก้ไขเซลล์เป้าหมายได้อย่างแม่นยำด้วยการฉีด CRISPR ที่เป็นเหมือนกรรไกรโมเลกุลเข้าไปเพียงครั้งเดียว และสามารถจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกตินั้นได้  


อย่างไรก็ตาม หุ้นบริษัท NTLA เป็นหนึ่งในบริษัทที่กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution (TGENOME) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ได้เข้าลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF   (กองทุนหลัก) อีกด้วย โดยข้อมูลจาก ARK Genomic Revolution ETF ระบุว่า  ณ วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา กองทุนได้ลงทุนในหุ้นดังกล่าวอยู่ที่ 1.52% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก  


นางวรสินีกล่าวว่า การปรับขึ้นของราคาหุ้นบริษัท NTLA ไม่ได้เกินกว่าความคาดหมายของธนาคารทิสโก้ เพราะธรรมชาติของหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ หรือ Innovative Healthcare มักจะปรับขึ้นแรง เมื่อนวัตกรรมที่อยู่ในระหว่างการศึกษาประสบความสำเร็จ รวมถึงมีโอกาสปรับขึ้นแรงตามการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารทิสโก้ได้แนะนำให้ลูกค้าเข้าลงทุนระยะยาวในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์มาโดยตลอด เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ที่มีศักยภาพแล้ว หุ้นกลุ่มนี้ยังเป็นหนึ่งในธุรกิจเมกะเทรนด์ของโลก   


ทั้งนี้ กองทุนเปิด  TGENOME อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 2 กด 4