NV โรดโชว์ออนไลน์ พบนักลงทุนก่อนลงสนามเทรดใน SET

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางคุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) หรือ NV ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทแคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในอนาคต และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้