5 หุ้นที่ผู้บริหารใช้เงินซื้อมากที่สุดในเดือนมิ.ย. KCE มาแรง!! ผู้บริหารทุ่ม 370 ลบ.

ในช่วงที่ดัชนีปรับลงต่ำ มักเป็นโอกาสที่ผู้บริหารจะเข้ามาเก็บหุ้นของบริษัทเพิ่มเติม แม้ปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว แต่ยังผันผวนและโดนกดดันจากปัจจัยลบทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ Wealthy Thai เคยนำเสนอข้อมูลผู้บริหารที่ทุ่มเงินซื้อหุ้นในเดือนเม.ย. 63 มาแล้ว วันนี้ทีมงานจึงได้จัดอันดับหุ้นที่ผู้บริหารใช้เงินซื้อมากที่สุด 5 อันดับ ในเดือนมิ.ย. มาให้ดูกันอีกครั้ง!!


โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 พบว่า หุ้นที่ผู้บริหารใช้เงินซื้อมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE โดย นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เข้าซื้อหุ้นดังนี้

 

 • วันที่ 18 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 7,810,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 38 บาท  
                                  

 • วันที่ 19 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 2,189,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 46 บาท

 • วันที่ 19 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 3,301,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 34 บาท

 • วันที่ 22 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท

รวมเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวน 14,101,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 273,271,956.00 บาท

และนายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าซื้อหุ้นในวันที่ 22 มิ.ย. 63 จำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.49 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 97,450,000.00 บาท


รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่ผู้บริหารใช้ซื้อหุ้น KCE ทั้งหมด  370,721,956.00 บาท


อันดับสองคือ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART โดยนายเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าซื้อหุ้นดังนี้

 • วันที่ 1 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 5,819,479 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท

 • วันที่ 2 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 22 บาท

 • วันที่ 4 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63 บาท

 • วันที่ 5 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 57 บาท


รวมเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวน 11,819,479 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 110,262,817.22 บาท


อันดับสามคือ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ CTW โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เข้าซื้อหุ้นดังนี้

 

 • วันที่ 15 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 1,753,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 92 บาท

 • วันที่ 16 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 140,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 96 บาท


รวมเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวน 1,893,700 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 9,322,604.00 บาท

อันดับสี่คือ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO โดยนางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการ เข้าซื้อหุ้นดังนี้

 

 • วันที่ 10 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 18,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท

 • วันที่ 11 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 381,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท

 • วันที่ 12 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 85 บาท

 • วันที่ 15 มิ.ย. 63 ซื้อหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 93 บาท

รวมเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 4,512,610.00 บาท


และนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ เข้าซื้อหุ้นในวันที่ 10 มิ.ย. 63 จำนวน 634,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.21 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 3,942,108.00 บาท


รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่ผู้บริหารใช้ซื้อหุ้น CHAYO ทั้งหมด  8,454,718.00 บาท


สำหรับอันดับสุดท้าย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT โดยนายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล กรรมการ เข้าซื้อหุ้นในวันที่ 19 มิ.ย. 63 จำนวน 300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20.27 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 6,081,000.00 บาท

ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้