Official Update :

เผยกลยุทธ์เด็ดเล่นหุ้น OR เทรดอย่างไรไม่ให้ติดดอย

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น OR ภาพใหญ่ของการลงทุนผู้เล่นที่สำคัญคือนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมองว่ามีโอกาสที่นักลงทุนสถาบันจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม เนื่องจากได้รับการจัดสรรหุ้นได้ไม่ครบตามความต้องการ 


ประกอบกับด้วยการที่ขนาดของบริษัทใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของดัชนี SET 50 และมีมูลค่ามาร์เก็ตแคปบริษัทเกิน 1% เมื่อเทียบกับมาร์เก็ตแคปของตลาด จึงได้รับการเข้าคำนวณใน SET 50 แบบ Fast Track และเนื่องด้วยขนาดบริษัทที่ใหญ่จึงมีโอกาสจะได้รับการเข้าคำนวณในดัชนีระดับโลกอย่าง MSCI จึงคาดว่านักลงทุนกองทุนระยะยาว และกองทุนประเภท Passive Fund อาจจะตามเข้าไปซื้อ


แต่อย่างไรก็ตามในมุมของการขายถือ ถ้ากองทุนถือหุ้น OR เกินเพดานของเครือ PTT ทั้งหมดจนเกิดสัดส่วนไปนั้น ก็อาจจะทำให้มีความจำเป็นต้องขายออกมา หรือภาครัฐมีนโยบายที่ออกมาแล้วมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจของ OR ก็อาจจะทำให้กองทุนมีการลดน้ำหนักการถือหุ้น รวมถึงหากผลประกอบการของบริษัทออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ก็จะทำให้มูลค่าหุ้นแพงจนเกินไป 


ดังนั้นในเชิงของกลยุทธ์นักลงทุนรายย่อยควรที่จะรอจังหวะในการเข้าซื้อขาย โดยฝ่ายวิเคราะห์ได้วางแผนกลยุทธ์หรือแผนการ Action ในแต่ละระดับราคา ดังนี้ ถ้าราคาต่ำกว่า 20 บาทต่อหุ้นสามารถเข้าซื้อหุ้นได้ แต่หากราคาที่ 20-25 บาท สหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วแนะนำถือ หรือซื้อเพิ่ม แต่ถ้าราคาขึ้นไปที่ระดับ 25-30 บาทต่อหุ้น แนะนำถือ หรืออาจจะซื้อสะสมเพิ่มได้เล็กน้อยแต่จะต้องระมัดระวัง ขณะเดียวกันหากราคาหุ้นไปแตะที่ระดับ 30 บาท มองว่า มูลค่าหุ้นเริ่มที่จะตึงตัว และมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกแคชบาลานซ์