ทำความรู้จัก TIDLOR ธุรกิจสินเชื่อ บ.ลูกของธนาคารกรุงศรี

หนึ่งในหุ้นไอพีโอที่ถูกจับตามองและสร้างกระแสฮือฮาให้กับตลาดได้ไม่แพ้หุ้น OR คือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ที่แม้จะอยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก... อนุมัติหนังสือชี้ชวน ยังไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าออกมา แต่ก็เป็นประเด็นให้นักลงทุนถามถึงเสมอ ดังนั้น Wealthy Thai จึงได้สรุปความน่าสนใจของหุ้นไอพีโอ TIDLOR มาให้อ่าน เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจและเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน1.ธุรกิจของ TIDLOR

TIDLOR ทำธุรกิจผู้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ และรถแทรกเตอร์ รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็น Non-bank ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีช่องทางการติดต่อและให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ได้แก่ สาขากว่า 1,060 แห่ง ครอบคลุ่ม 74 จังหวัดทั่วประเทศ, แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform), พนักงานขายทางโทรศัพท์กว่า 500 คน, เครือข่ายตัวแทนส่งต่อลูกค้ามากกว่า 5,000 คนทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกมือสอง และการส่งต่อลูกค้ามาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา2.บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน

TIDLOR มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Mitsubishi UFJ Financial Group กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพราะ TIDLOR เชื่อว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยายังให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนของบริษัทต่อเนื่อง ทำให้มีความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่คล้ายกันในไทย โดย ณ วันที่ 31 .. 63 บริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่ที่ 25.7%


ทั้งนี้ ก่อนเสนอขายหุ้นไอพีโอธนาคารกรุงศรีอยุธยาถือหุ้น TIDLOR ในสัดส่วน 50% และหลังจากเสนอขายหุ้นไอพีโอคาดการณ์ว่าจะถือหุ้นในสัดส่วนราว 30.00 – 33.20%3.รายได้ย้อนหลัง 3 ปี

TIDLOR มีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2560 มีรายได้ 5,801.5 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,247.3 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้ 7,569.4 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,306.2 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 9,457.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,201.7 ล้านบาท และผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2563 มีรายได้ 7,706.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,792.9 ล้านบาท4.หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ TIDLOR อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แม้จะเป็นปีที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ Covid-19 โดย ณ วันที่ 30 ก.. 63 บริษัทมี NPL อยู่ที่ระดับ 1.2% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2562 ที่มี NPL อยู่ที่ 1.3% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด เนื่องจาก TIDLOR มีระบบติดตามทวงหนี้และกระบวนการติดตามหนี้เสียซึ่งถูกปรับให้กับหนี้แต่ละประเภท นอกจากนี้บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามทรัพย์สินเพื่อรับชำระหนี้หากลูกค้าไม่สามารถชำระคืนสินเชื่อได้5.รายละเอียดการไอพีโอ

TIDLOR เสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ซึ่งประกอบด้วย 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทไม่เกิน 210,816,700 หุ้น, 2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 696,611,900 หุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe หรือ Over-allotment Option)  จำนวนไม่เกิน 136,114,200 หุ้o หรือไม่เกิน 15.0% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด มูลค่าพี่ตราไว้ (พาร์) 3.70 บาทต่อหุ้น


โดย TIDLOR จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ในหมวดธุรกิจการเงิน โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 6.วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เงินที่ได้จากการระดมทุน TIDLOR จะนำไปขยายธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 2564-2566 บริษัทมีแผนจะลงทุนประมาณ 510 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสาขาเดิมและเพื่อขยายเครือข่ายสาขาประมาณ 500 สาขา และมีแผนจะลงทุนอีกประมาณ 270 ล้านบาทต่อปี เพื่อโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้คืนบางส่วน7.สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นกันมีโอกาสเติบโตอีกมาก

บริษัทโอลิเวอร์ ไวแมน คาดว่าปี 2567 ตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในไทยจะอยู่ที่ราว 5.2-6.2 แสนล้านบาท และจะมีอัตราเติบโตปี 2562-2567 เฉลี่ยประมาณ 12-16% ต่อปี เนื่องจากซัพพลายในตลาดมีแนวโน้มเติบโตเพราะผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีความสามารถที่จะให้บริการมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการ 3 อันดับแรก คือ เงินติดล้อ เมืองไทยแคปปิตอล และศรีสวัสดิ์ ยังคงขยายกิจการในอัตราเดียวกับอัตราใน 5 ปีย้อนหลังที่ประมาณ 1,400 สาขาต่อปีศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้