Official Update :

ทำความรู้จัก “ดอนเมืองโทลล์เวย์” หุ้นทางด่วนตัวต่อไป

หุ้นที่มีธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคมภายในประเทศมักได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะมีแนวโน้มการเติบโตตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจและจำนวนประชากร ซึ่ง DMT หรือ บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน) ที่มีรายได้หลักมาจากการบริหารและการเก็บค่าผ่านทางของดอนเมืองโทลล์เวย์ ซึ่งกำลังต่อแถวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงถูกจับตามองจากนักลงทุนไม่แพ้หุ้นไอพีโอตัวอื่นๆ Wealthy Thai จึงได้สรุปความน่าสนใจของ DMT มาให้อ่านกันอีกเช่นเคย1.ธุรกิจของดอนเมืองโทลล์เวย์

DMT ทำธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถานฯ (ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์) โดยมีระยะทางสัมปทานทั้งสิ้นประมาณ 21.9 กิโลเมตร และมีอายุสัมปทานในการให้บริการประชาชนจนถึงวันที่ 11 .. 2577


โดยโครงการทางยกระดับดอนเมือง (ดินแดง-รังสิต) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 28.1 กิโลเมตร และแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามผู้บริหารโครงการ ได้แก่

1.ทางหลวงสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมือง เป็นทางหลวงสัมปทานดำเนินการโดยบริษัทเริ่มต้นจากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางหลวงสัมปทานส่วนเดิม (Original Tollway) จากดินแดงถึงดอนเมือง ระยะทาง 4 กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ประมาณ 180,000 คันต่อชั่วโมง และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ (Northern Extension) จากดอนเมืองถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5 กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ประมาณ 160,000 คันต่อชั่วโมง


และ 2.ทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต (Rangsit Extension) เป็นทางหลวงตอนต่อขยายของกรมทางหลวงที่เชื่อมต่อจากทางหลวงสัมปทานด้านทิศเหนือบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงรังสิตบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทาง 2 กิโลเมตร


นอกจากนี้ยังรวมถึงทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศใต้ เชื่อมทางยกระดับดอนเมืองกับทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) บริเวณดินแดงระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)2.สัดส่วนรายได้

สำหรับสัดส่วนรายได้ DMT มีรายได้หลักมาจากค่าบริการผ่านทาง โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 98.2% ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยประมาณ 1.2% และ 0.6% เป็นรายได้ที่มาจากการลงทุนและอื่นๆ ตามลำดับ3.ใครๆ ก็มีโอกาสใช้บริการ

ด้วยธุรกิจของ DMT คือการบริหารทางยกระดับดอนเมือง ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาการเดินทางและหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบนถนนวิภาวดี-รังสิตมีโอกาสที่จะใช้บริการทั้งสิ้น โดยปริมาณจราจรมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวของเมือง ที่อยู่อาศัย และการเพิ่มจำนวนของประชากร4.ปรับขึ้นค่าผ่านทางทุกๆ 5 ปี

ในส่วนของค่าผ่านทาง อัตราค่าผ่านทางถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาสัมปทานแล้ว ซึ่งมีกำหนดให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางทุกๆ 5 ปี โดยล่าสุดวันที่ 22 .. 62 ทางยกระดับดอนเมืองได้ปรับอัตราค่าผ่านทางรวมของรถยนต์ 4 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท และ 140 บาท เป็น 115 บาท และ 155 บาท ตามลำดับ ซึ่งปีสุดท้ายของการปรับอัตราค่าผ่านทาง (22 ธ.ค. 72 – 11 ก.ย. 77) รถยนต์ 4 ล้อ จะเสียค่าผ่านทางรวมอยู่ที่ 145 บาท ส่วนรถยนต์มากกว่า 4 ล้อ จะเสียค่าผ่านทางอยู่ที่ 185 บาท เลยทีเดียว5.อัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับสูง

แม้รายได้และกำไรสุทธิของ DMT จะเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000-3,000 ล้านบาท แต่มีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง โดยปี 2560 มีรายได้ 3,032.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,398.1 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 46.9%, ปี 2561 มีรายได้ 3,074.5 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,457.2 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 48.2% และปี 2562 มีรายได้ 2,859 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,159 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 41.14%6.มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น

ที่ผ่านมานักลงทุนมักเห็นชื่อของกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ซึ่ง DMT ก็มีกระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเช่นกัน โดยก่อนเสนอขายหุ้นไอพีโอ กระทรวงการคลัง ถือหุ้นในสัดส่วน 25.1% และหลังจากเสนอขายหุ้นไอพีโอคาดการณ์ว่าจะถือหุ้นในสัดส่วนราว 22.1%7.รายละเอียดการไอพีโอและวัตถุประสงค์การใช้เงิน

DMT จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.85% ของทุนชำระแล้วของบริษัทหลังไอพีโอ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 5.20 บาท และมูลค่าตามราคาบัญชีที่ 6.56 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 .. 62 ซึ่งเท่ากับ 6,834.26 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,041.23 ล้านหุ้น โดย DMT จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ในหมวดธุรกิจบริการ ขนส่งและโลจิสติกส์์ โดยมี บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 


สำหรับวัตถุประสงค์ในการะดมทุน บริษัทจำนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระคืนหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้