Official Update :

อยากได้หุ้น OR จำนวน 1,000 หุ้น จะต้องใช้เงินซื้อหุ้น PTT เท่าไหร่

เป็นหนึ่งในหุ้น IPO ที่นักลงทุนรอคอยมากที่สุดตัวหนึ่ง อย่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่มีความคืบหน้าโดยให้สิทธิกับผู้จองซื้อหุ้น IPO กับ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ก่อน แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่า เราต้องใช้เงินมากมายเท่าไหร่ในการซื้อหุ้น PTT เพื่อเพียงได้สิทธิจองซื้อ OR ซัก 1,000 หุ้น WEALTHY THAI มีคำตอบ


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติกำหนดอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น PTT ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น โดยกำหนดสัดส่วน 95 หุ้นสามัญของ PTT จะได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นขอ OR จำนวน 1 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นของ PTT จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) 4 ม.ค.64


นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติงบลงทุน 5 ปี (ปี 64-68) วงเงินรวม 179,072 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 30,552 ล้านบาท ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วงเงิน 13,053 ล้านบาท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย วงเงิน 2,190 ล้านบาท ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมและสำนักงานใหญ่ วงเงิน 8,055 ล้านบาท และการลงทุนในบริษัทที่ปตท.ถือหุ้นอยู่ 100% วงเงิน 125,222 ล้านบาท


ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในส่วนที่ ปตท. ดำเนินงานเอง (ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) อาทิ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5


รวมถึงลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% (คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนของงบการลงทุน 5 ปี ประมาณ 70% ) ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 14% ของงบการลงทุน 5 ปี อาทิ การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แห่งที่ 2 (หนองแฟบ) และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3


การลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกรวมถึงธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประมาณ 42% ของงบการลงทุน 5 ปี และธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 14% ของงบการลงทุน 5 ปี


ขณะเดียวกันบริษัทยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 331,524 ล้านบาท เพื่อการเติบโต และเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. จากความเชี่ยวชาญของธุรกิจเดิม อาทิเช่น โครงการ Southern LNG Terminal และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2018) การขยายการลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจก๊าซธรรมชาติสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Gas-to-Power)


ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของวิถีชีวิตแบบใหม่และนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ (New Ecosystem Business Model) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางของโลก อาทิ ห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Electricity Value Chain) รวมถึงการมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Life science (ธุรกิจยา ธุรกิจ Nutrition ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์)


นอกจากนี้ ยังมีงบการลงทุนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 เมกะวัตต์ ภายใน 73 ตามแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนซื้อ 1,000 หุ้นอาจต้องเสียเงิน 4 ล้านบาท !!

ทั้งนี้ทาง wealthy Thai ได้ทำการสำรวจข้อมูลว่า หากนักลงทุนอยากจะได้รับการจัดสรรหุ้น OR จำนวน 1,000หุ้น จะต้องใช้เงินซื้อหุ้น PTT จำนวน 4 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้ราคาหุ้น PTT อยู่ที่ระดับ 42.25 บาทต่อหุ้น โดยทาง PTT จะจัดสรรหุ้นไอพีโอของ OR ในสัดส่วน 95 หุ้น PTT จะได้หุ้น OR จำนวน 1 หุ้น

Maratronman

เดินทางสู่โลกใหม่ ค้นหาสิ่งใหม่ นำเสนอมุมใหม่ กับเรื่องราวใหม่