Official Update :

WHA มั่นใจรายได้ปีนี้โต 30% สูงเป็นประวัติการณ์ เล็งขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ กว่า 5,500 ล้านบาท

วันนี้ Wealthy Thai มีแนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ WHA หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมาฝาก ธุรกิจปีนี้จะเป็นอย่างไร นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทยังเติบโตดีหรือไม่ ติดตามได้ในบทความนี้


โดยนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA กล่าวว่า คาดว่าปี 2564 รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติของบริษัทจะเติบโต 30% สูงเป็นประวัติการณ์ จากความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินการก่อนหักค่าใช้จ่าย (EBITDA) ที่อยู่ในระดับสูงที่ 40% และการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ช่วยสนับสนุนให้ภาพรวมผลประกอบการเติบโตโดดเด่น


สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัทสามารถเซ็นสัญญาให้เช่าระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงไปแล้ว 35,000 ตารางเมตร และมีแผนจะส่งมอบโครงการโลจิสติกส์แห่งใหม่ 5 แห่ง ภาพรวมพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 110,000 ตารางเมตร ภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงเปิดตัวโครงการเมกกะโลจิสติกส์แห่งใหม่ และขยายพื้นที่ในโครงการเดิมขนาดกว่า 400,000 ตารางเมตร ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปีธุรกิจโลจิสติกส์จะเติบโตสูงกว่าเป้าหมาย 50,000 ตารางเมตรที่บริษัทวางไว้ ขณะที่โรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูปยังขยายตัวได้ดีจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่งผลให้ความต้องศูนย์กระจายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น โดยบริษัทคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีพื้นที่คลังสินค้าภายใต้การถือครองและบริหารจัดการรวม 2,560,000 ตารางเมตร ส่วนการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัพสต์ฯ ในไตรมาส 4/64 บริษัทมีแผนจะขายโครงการ Built-to-Suit Warehouse และ General Warehouses ขนาด 180,000 ตารางเมตร เข้ากองทรัสต์ WHART ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 5,500 ล้านบาท


ด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม บริษัทมองว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการลงทุนในไทย โดยส่วนใหญ่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยยังเลือกพื้นที่ในเขต EEC เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 12 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศไทย 11 แห่ง และเวียดนาม 1 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่เพิ่ม 3 โครงการในไทย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4/64 จำนวน 2 โครงการ ที่เหลืออีก 1 โครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 4/65 ส่วนอีก 2 โครงการในเวียดนาม คาดว่าจะจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566 และ 2567 โดยนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่รวม 68,000 ไร่ ซึ่งรวมพื้นที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่จำนวน 49,900 ไร่ ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 2/64 บริษัทมีที่ดินที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วและรอโอนประมาณ 395 ไร่ โดยมีลูกค้าเซ็นสัญญาหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent หรือ LOI) จำนวน 83 ไร่ และคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีที่ดินรอโอนในปี 2565 จำนวนมาก


ส่วนธุรกิจสาธารณูปโภคภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม (ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP) บริษัทยังขยายธุรกิจสาธารณูปโภคฯ ทั้งในไทยและเวียดนามต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาโซลูชันพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 บริษัทจะมียอดจำหน่ายน้ำและบำบัดน้ำที่ 146 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 90 เมกะวัตต์


นอกจากนี้ เพื่อขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทได้เปิดตัว "WHA Office Solutions" พื้นที่สำนักงานให้เช่ารวม 100,000 ตารางเมตร บน 6 ทำเลทองในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ รวมถึงสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ “ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์”, โครงการ SJ Infinite I, ตึกสำนักงาน @Premium, โครงการ WHA Bangna Business Complex, ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ตลอดจนโครงการ WHA KW S25 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัทมองกลุ่มเป้าหมายเป็นบริษัทต่างชาติและกลุ่มธุรกิจที่ต้องการขยายพื้นที่สำนักงาน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ประมาณรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกิจนี้

ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้