Official Update :

แกะที่มากำไร DW กำไร 136,150 % ในวันเดียว เตือนเป็น “Money game”ที่สุดท้ายมูลค่าจะเป็น 0

“Money game” เกิดขึ้นอีกครั้งในตลาดหุ้นไทย เมื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิอุนพันธ์ หรือ DW ของไทยเกิดความผิดปกติ เมื่อ DW อยู่ดี DW ในซีรี่ย์ DJI41C2109A โดยมี  เจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง  ราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก0.02 บาท มาเปิดการซื้อขายที่ 27.25 บาท ทั้งที่แท้จริงแล้วมูลค่าของ DJI41C2109A   จะต้องเหลือ 0 ภายใน 2 วัน   เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และนักลงทุนควรทำเข้าไปเล่นหรือไม่ อ่านได้ในบทความนี้


นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ภาวะที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของใครบางคนที่ตั้งซื้อ DW ในราคาที่สูงมากในช่วงเช้าและอยู่ระหว่างการแก้ไขพอร์ตลงทุนของตัวเองให้มีผลการขาดทุนน้อยที่สุด


ภาวะที่เกิดขึ้นนั้นต้องบอกว่าเกิดจากความผิดพลาด ที่ใครบางคนเข้าซื้อ DW ในจำนวนที่มากในราคาสูงไปแล้ว และต้องแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว DW ซีรี่ย์นี้จะต้องหมดอายุภายใน 2 วันนี้


ข้อมูลนั้น DJI41C2109A จะหมดอายุการซื้อขายในวันที่ 17 นี้และมูลค่าสุดท้ายของ DW จะต้องเป็น 0 ตามภาวะปกติ DW เมื่อใกล้หมดอายุจะมีราคาเหลือ 0.02 หรือ 0.01 บาท  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากความผิดพลาด อาจมีใครซักคนหนึ่งที่ตั้งซื้อ DW ในราคาสูงและได้ DW ไปจำนวนมาก 


หากถือ DW ไปจนครบอายุก็จะเสียหายไปจำนวนมาก จึงต้องทำบรรเทาความเสียหายด้วยการเทรดกับผู้เล่นรายอื่น ซึ่งเขาใจว่าปัจจุบันผู้ที่ถือครอง DW รายนั้นอาจจะมีจำนวนของหน่วย DW สูงกว่า ผู้ดูแลสภาพคล่องไปแล้ว ทำให้เขาเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจำเป็น ทำให้สภาพการซื้อขายนั้นไม่ปกติ


ทั้งนี้ในบทบาทของดูแลสภาพคล่องตัวจริง คาดว่าจะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้ เพราะ DW นั้นใกล้ที่จะหมดอายุเต็มที และไม่สามารถเพิ่มจำนวนของหน่วยที่จะเข้าไปซื้อขายให้ราคากลับมาภาวะปกติได้  หรือในอีกทฤษฏีหนึ่ง อาจเกิดจากความผิดพลาดของโรบอทของผู้บริหารสภาพคล่อง ดังนั้นต้องติดตามต่อไปว่าปัญหาที่แท้จริง คืออะไรเตือนผู้ลงทุนอย่าเล่น
Money game

อย่างไรก็ตามภาวะที่เกิดขึ้นนี้ ชัดเจนว่า มันคือ Money game ล้วนๆ ท้ายที่สุดราคาของหน่วยจะเหลือ 0 ใน 2 วันข้างหน้า ไม่มีเหตุผลอะไรที่นักลงทุนจะเข้าไปเทรด ดังนั้นนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการลงทุน

              

ไชยรัตน์ ศรีสุข

บรรณาธิการหุ้นและการลงทุน Wealthythai.com