โดนแล้ว !! UREKA ร่วง 12.18 % หลังเดินแจก 3 เด้งใน 26 วัน

#หุ้นซิ่งReport กลับมาอีกครั้งหลังห่างหายไปนาน กับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของหุ้นสุดหวือหวา วันนี้พาท่านมาพบกับ URAKA  หรือ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)  ที่วันนี้ปรับตัวลดลง  12.18โดยเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกหลังจากที่หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 26 วันติดต่อกัน  อะไรคือสิ่งที่น่าสนใจของ UREKA  ติดตามในบทความนี้


UREKA เป็นหุ้นขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยทำธุรกิจ  ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร สำหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์จับยึดสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า


ความน่าสนใจของ UREKA คือ การเคลื่อนไหวของราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดหย่อน จากระดับ 0.90 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 6 ก.ย. 2564  ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26 วันทำการติดต่อกันทำให้ราคาหุ้นมาอยู่ที่ 3.94 บาท หรือเพิ่มขึ้น 337.77 % ก่อนที่ในช่วงปิดการซื้อขายช่วงเช้า  ปิดที่ 3.46 บาทต่อหุ้น หรือลดลง 12.18%


สำหรับผลการดำเนินงานของ UREKA ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง

ปี62                 มีรายได้   266 ล้านบาท      ขาดทุนสุทธิ          17.20 ล้านบาท


ปี63               มีรายได้   36 ล้านบาท             ขาดทุนสุทธิ   106.09 ล้านบาท


และในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้ ที่ 9.02 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 27.48 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 30.50 บาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนที่ 46.70 ล้านบาทบริษัทอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตามความน่าสน  UREKA  คือกำลังจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ โดยบริษัทกำลังจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญในวันที่ 27 ต.ค.2564 โดยจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.25 บาท โดยจัดสรรให้กับ บริษัท แปซิฟิกโกบอล จำกัด หรือ PG


โดยหลังจากการเพิ่มทุนนั้นจำนวนหุ้นที่ออกให้กับ PG จะอยู่ที่ 450 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.59 % ต่อทุนชำระแล้ว


หลังเพิ่มทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ได้แก่

(1) น.ส. ภิญญลักษน์ กีรติพัฒนนันท์  จำนวน 276,853,846 หุ้น 20.66%


(2) นาง ยู่เฮียง ศรีสมบัติไพบูลย์ จำนวน 69,231 หุ้น 0.01%


(3) นาย พีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา จำนวน 173,076,923 หุ้น 12.92%


โดยการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ด้วยการรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ.พี.ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (A.P.W.) จากบริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ("PG")ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)

ไชยรัตน์ ศรีสุข

บรรณาธิการหุ้นและการลงทุน Wealthythai.com