เผยโฉม! รายชื่อเหล่าคนดังแวดวงธุรกิจ ที่เตรียมขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ของ “AAV”

เพิ่มทุนจนได้!! เสียงนี้คงจะถูกพูดถึงกันในหมู่นักลงทุนขณะนี้ หลังจากที่ AAV หรือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดปลอดภัยต่อเนื่องออกไปเพื่อเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งของธุรกิจการบิน ตามคำหวานที่นายกลั่นเอาไว้ว่าจะดีเดย์เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 ..ที่จะถึงนี้


โดยในครั้งนี้ทาง AAV ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 485 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,285 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5,028,571,429 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ1.75 บาท


อีกทั้งยังได้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5.7625 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย


การเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่าจะระดมทุนได้ จำนวน 14,000 ล้านบาท มาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ PP และการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ RO ประมาณ 3,000 ล้านบาทรวมเหล่าคนดังเข้าเพิ่มทุน

สำหรับประเด็นที่ Wealthy Thai จะมาหยิบยกเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้คือนักลงทุน 6 รายที่เป็นบุคคลเข้ามาใส่เงินเพิ่มทุนให้กับ AAV ในครั้งนี้เป็นใครกันบ้าง


เริ่มที่รายแรกคือ นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการถือหุ้น JAS หรือ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 0.35%  โดยพิธานได้รับจัดสรรหุ้น จำนวน 362,049,116 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 3.7%


อันดับที่ 2 คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ 150,947,980 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 1.5%


อันที่ 3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อีซูซุ สงวนไทย ดีลเลอร์ของรถรายใหญ่ของไทย รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH โดยนายบัณฑิต ได้รับการจัดสรรห้นในครั้งนี้ 14,607,869 หุ้น


อันที่ 4. นางปิยะพร วิชิตพันธุ์ เป็นผู้บริหารของบริษัทในเครือเซ็นทรัล จำนวนหุ้นที่จัดสรร ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น นอกจากนี้ยังพบว่านางปิยะพร ได้ถือหุ้นใน บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF จำนวน 42,578,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.66%


อันดับที่ 5.ได้แก่ นายสุวพล สุวรุจิพร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC สัดส่วน 1.98% โดยมีจำนวนหุ้นที่จัดสรร ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น ปิดท้ายกันที่อันดับ 6 คือ นายวรพจน์ อำนวยพล ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ซึ่งทาง SKY ได้ขายหุ้น PP ให้กับนายวรพจน์จนผงาดขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1Maratronman

เดินทางสู่โลกใหม่ ค้นหาสิ่งใหม่ นำเสนอมุมใหม่ กับเรื่องราวใหม่