Official Update :

ออมหุ้นเวียดนาม ผ่านกองทุน ASP-VIET 3 ปี ได้กำไรเป็นแสน!!

เวียดนามเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติจำนวนมาก จากปัจจัยสนับสนุนทั้งค่าแรงขั้นต่ำที่ถูก สิทธิพิเศษทางการค้า และข้อกฎหมายที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ฯลฯ ทำให้เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งของโลก ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจและการลงทุนของเวียดนามเติบโตก้าวกระโดด


ในด้านการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เพราะมีบริษัทจดทะเบียนที่น่าจับตามองหลายแห่ง โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 ดัชนี VNI ทำผลตอบแทนได้ 32.25% และในรอบ 1 ปี ทำผลตอบแทนได้สูงถึง 50.42% (ที่มา : Bloomberg) ซึ่งวันนี้ Wealthy Thai ก็มีหนึ่งในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเวียดนามและมี Performance ค่อนข้างดีมาแนะนำและทดลองทำ DCA ให้ดูอีกเช่นเคย


โดยกองทุนรวมที่จะเขียนถึง คือ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ หรือ ASP-VIET ซึ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต รวมถึงลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด คือ VN30 Total Return


ทั้งนี้ กองทุน ASP-VIET จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


โดยกองทุน ASP-VIET จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 .. 2561 ณ วันที่ 26 .. 2564 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3,015,896,031.05 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 13.3697 บาท ล่าสุดตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันกองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 53.90%


จากข้อมูลของ SETSMART พบว่า หาก DCA กองทุน ASP-VIET 3 ปี ปัจจุบันจะมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 28,025 หน่วย โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 8.20 บาท มูลค่าพอร์ตปัจจุบันจะอยู่ที่ 356,478.00 บาท ได้กำไร 126,643.86 บาท หรือเพิ่มขึ้น 55.10%

กองทุน ASP-VIET ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 หรือ เสี่ยงสูง โดยมูลค่าลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกที่ 1,000 บาท ครั้งถัดไปมีมูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนกองทุน
ASP-VIET เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนประเทศเวียดนาม และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นใดที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

 
แต่กองทุนนี้ไม่เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่เน้นได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบสินทรัพย์
5 อันดับแรกของกองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนต.. 64)

หากนักลงทุนสนใจกองทุน ASP-VIET หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้รายละเอียดได้ที่

https://www.assetfund.co.th/home/fundfact-template02.aspx?id=135ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้