“การลงทุนอย่างยั่งยืน”...ยังไม่แพร่หลายในไทย!!!

“Morningstar Sustainability Rating” เป็นเรทติ้งที่ช่วยให้นักลงทุนทราบว่ากองทุนมีการลงทุนที่มี ‘ความเสี่ยงด้าน ESG’ มากน้อยเพียงใด

ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ ‘ลูกโลก (Globe Rating)’ โดยแบ่งเป็น 1 Globe ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงสุด ไล่ไปจนถึงระดับ 5 globe ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก

ปัจจุบันในไทยก็มีกองทุนที่จัดอันดับ “Morningstar Sustainability Rating” ด้วยเช่นกันและนับวันยิ่งทวีบทบาทที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีเรื่องราวความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาฝากกัน

“บลจ. ไทยพาณิชย์”...แชมป์กองทุน ‘Globe Rating’ ระดับ Average ขึ้นไปมากที่สุด

จากข้อมูลของ “บจ.มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)” ระบุว่า ปัจจุบันนอกจากการลงทุนเพื่อ ‘ผลตอบแทน’ แล้วนักลงทุนเริ่มให้ความสนใจการลงทุนเพื่อ ‘ความยั่งยืน’ มากขึ้นในต่างประเทศ ทั้งจากปริมาณเงินลงทุนในกองทุนยั่งยืนใน ‘สหรัฐ’ ที่ยังสูงขึ้นต่อเนื่อง หรือนักลงทุนใน ‘ยุโรป’ ก็มีแนวโน้มที่จะหันมาสนใจเทรนด์การลงทุนนี้มากขึ้นเช่นกัน

“โดยกองทุนในยุโรปมีเม็ดเงินลงทุน ‘กองทุนยั่งยืน’ สูงถึง1.2 แสนล้านยูโรในปี 2019 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากการวิจัยใน ‘สหราชอาณาจักร’ ว่ากว่า 80% ของนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะลงทุนหากสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อส่วนรวม หรือมีการหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ขาดธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ธุรกิจการลงทุนแบบยั่งยืนเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น เพราะนอกจากจะสร้างผลกำไรแล้วยังส่งเสริมความยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวมได้อีกทางหนึ่ง”

จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนเม.ย. 20 ผ่านมา กองทุนรวมในประเทศไทยได้ “Morningstar Sustainability Rating” ทั้งหมด 815 กองทุน ในจำนวนนี้มีกองทุนที่ได้ globe rating ระดับ ‘Average’ ขึ้นไป 531 กองทุน

โดย “บลจ. ไทยพาณิชย์” มีกองทุนที่ได้ globe rating ระดับ Average ขึ้นไปมากที่สุดจำนวน 84 กองทุน แบ่งเป็นระดับ ‘Average’ 58 กองทุน และ ‘Above Average’ 26 กองทุน ด้าน “บลจ.ทิสโก้” มีจำนวน 68 กองทุน แบ่งเป็นระดับ ‘Average’ 21 กองทุน ระดับ ‘Above Average’ 22 กองทุน และ ‘High’ 11 กองทุน ซึ่งเป็น บลจ. ที่มีจำนวนกองทุนที่ได้ระดับ ‘High’ มากที่สุด ขณะที่ “บลจ.กสิกรไทย” มีกองทุนใน globe rating ทั้ง 3 ระดับ รวม 39 กองทุน เป็นกองทุน globe rating ระดับ ‘High’ ที่10 กองทุน

“หากไปดูที่สัดส่วนกองทุนที่ได้ Globe Rating ระดับ ‘Average’ ขึ้นไป เทียบกับจำนวนกองทุนที่มี globe rating ทั้งหมดของแต่ละ บลจ. จะพบว่ามีหลายบลจ.ที่มีกองทุนที่ได้ globe rating ระดับ ‘Average’ ขึ้นไปในสัดส่วนที่ไม่สูงนัก”

อาจเป็นเพราะการลงทุนอย่างยั่งยืนยังไม่เป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายมากนักในประเทศไทย รวมทั้ง ‘การลงทุนอย่างยั่งยืน’ ยังมีความแตกต่างของเกณฑ์การคัดเลือก หรือการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของแต่ละบริษัทยังไม่มีมาตรฐานที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ง่ายว่าบริษัทใดมีมาตรการหรือนโยบายด้าน ESG ที่ต่างกันอย่างไร ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

แต่เชื่อเหลือเกินว่า...‘การลงทุนอย่างยั่งยืน’ จะมีบทบาทที่มากขึ้นตามลำดับทั้งในระดับโลกรวมถึงในไทยเองก็ตาม ซึ่ง “Morningstar Sustainability Rating” ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจและสนใจการลงทุนในกองทุนที่คำนึงด้าน ESG ด้วยเช่นกัน