Official Update :

เปิด 5 กลยุทธ์ CIVIL ว่าที่หุ้นน้องใหม่ กับโอกาสงบก่อสร้างภาครัฐ 8.58 แสนล้านบาท

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่า จากนโยบายภาครัฐเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศและวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยขยายตัวต่อเนื่อง


ทั้งนี้ปี 2565 คาดว่างบประมาณลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะเพิ่มขึ้น 6% เป็นประมาณ 858,000 ล้านบาท ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไปทิศทางใกล้เคียงกัน ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น


โดยประเมินปี 2565 มีโครงการลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3 โครงการเมืองการบินภาคตะวันออกเฟส1 รวมถึงการเปิดประมูลเมกะโปรเจกต์ในโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม ครอบคลุมการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง โครงการขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานในภูมิภาค โครงการงานทางและทางยกระดับ


ขณะเดียวกัน ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสของบริษัท ในฐานะผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจร ที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้าง และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาขั้นสูงสุด เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเข้าร่วมประมูลโครงการภายใต้บริษัทฯ หรือเข้าร่วมในโครงการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) รวมถึงการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมบริหารโครงการ เพื่อส่งมอบงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด  


“เรามีทีมผู้บริหารคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และเราพร้อมปรับตัวไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้านเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพเข้าร่วมพัฒนาโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อวิถีชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน” นายชัยวัฒน์ กล่าว


นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 50 ปี ได้พัฒนาบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศแล้วมากกว่า 1,000 โครงการ ครอบคลุมตั้งแต่งานทาง งานรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ เป็นต้น ที่สามารถส่งมอบผลงานก่อสร้างที่มีคุณค่า สร้างยอมรับและไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ ‘ซีวิลเอนจีเนียริง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต


ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยจะส่งมอบและรักษาไว้ซึ่งผลงาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพี่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญวิศวกรรมโยธา ความพร้อมเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการเป็นเจ้าของโรงงานผลิตวัสดุชิ้นส่วนก่อสร้าง เช่น โรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างสะพานและรถไฟฟ้าความเร็วสูง โรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อระบายน้ำคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก ช่วยบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ


ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง โดยมีความชำนาญงานก่อสร้างที่หลากหลายทั้งรูปแบบและประเภทงานโครงการ 2.กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ที่บริษัทฯ มีแหล่งเหมืองหินปูนที่มีคุณภาพและโรงงานวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 แห่ง ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างของบริษัทฯ และจำหน่ายให้แก่คู่ค้า รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าระดับโลกที่ช่วยสนับสนุนต้นทุนดำเนินงานก่อสร้างที่ดี


และ 3.ธุรกิจให้บริการอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าเครื่องมือเครื่องจักร โดยเป็นผู้ให้เช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์และให้เช่าเครื่องมือเครื่องจักร เช่น รถเครน รถแบ็คโฮ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกระแสของ Sharing Economy ของโลก เพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมเติบโตไปด้วยกัน


นอกจากนี้บริษัทไม่หยุดยั้งพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุคใหม่ ที่เน้นบริหารงานแบบยืดหยุ่น คล่องตัว และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพในทุกกลุ่มธุรกิจ สร้างโอกาสเข้ารับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมถึงต่อยอดสู่งานภาคเอกชนเพิ่มเติม


ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตชิ้นส่วนวัสดุที่มีคุณภาพใช้ในงานก่อสร้างที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทฯ และจำหน่ายให้แก่คู่ค้า เป็นผลดีต่อการดำเนินงาน และผลักดัน CIVIL สู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน


บริษัท เชื่อว่า การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสารสนเทศ และข้อมูล ส่งผลให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ Economy of Speed จากการใช้ข้อมูลเพื่อปรับตัวได้เร็ว รวมถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้าง วิธีการใหม่ เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง และเราเชื่อว่า โอกาสใหม่ๆ ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงจาก start up ทั่วโลก เป็นสิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเรียนรู้ พัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งยังมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่จะเติบโตไปด้วยกัน5
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

  1. ต่อยอดความสำเร็จในการรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานราชการไปยังโครงการก่อสร้างของเอกชน โดยใช้จุดแข็งจากความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการต้นทุนที่ดี และพัฒนาความ สามารถรับงานโครงการก่อสร้างที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

  2. แสวงหาโอกาสเข้าร่วมโครงการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อเสริม ความมั่นคงและต่อเนื่องให้กับรายได้และกระแสเงินสดของบริษัท

  3. มุ่งขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรับเหมาก่อสร้าง เช่น ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสร้างสมดดุลของรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในอนาคต

  4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรองรับการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

  5. มุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ และบริหารขนาดของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ารับงานโครงการ ก่อสร้าง และบริหารอัตรากำไรให้สูงขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน


“เรายึดมั่นในปณิธานในการทำหน้าที่ “ผู้สร้างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนในสังคม โดยพร้อมนำทรัพยากรขององค์กร ช่วยสนับสนุนการบริหารงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และต่อยอดงานภาคเอกชนรับโอกาสการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยใช้เทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตยั่งยืน” นายปิยะดิษฐ์ กล่าว

This’s Alano

“มุ่งแสวงหาข่าวสาร สร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้อง เพื่อนำเสนอให้นักลงทุนได้อ่าน”