หุ้นยางพาราน่าลงทุนไหม

หุ้นกลุ่มยางพาราได้รับความสนใจมาตลอด แต่ทำไมระยะหลังเหมือนราคาไม่ไปไหน หรือเป็นเพราะ วัคซีน COVID-19 เป็นตัวเปลี่ยนทำให้ยางพาราไม่น่าสนใจหรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ