Official Update :

JWD X CHULALONGKORN ส่งความห่วงใยสู้ covid-19

การแพร่ระบาดของ COVID-19  ในช่วงที่ผ่านมาสร้างความท้าทายอย่างมากกับคนในพื้นที่แพร่ระบาด เพราะมาตรการรัฐที่ Lockdown ทำให้การขนส่งอาหารและความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ในพื้นที่ทำได้ยากมาก  ทำให้ภาคเอกชนเริ่มหาทางในการส่งผ่านความห่วงใยให้กับคนในพื้นที่ โดย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันในการจัดระบบเพื่อขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ