Official Update :

ไขข้อสงสัย ราคาหุ้น TIDLOR คิดจากอะไร

TIDLOR ไอพีโอแพงไปหรือเปล่า เป็นคำถามที่นักลงทุนถามกันมาก วันนี้ WEALTHY THAI ได้คัดมุมมองของ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของ TIDLOR ว่า คิดราคาหุ้นจากอะไร และสิ่งไหนที่นักลงทุนควรต้องดู ชมได้ในคลิปนี้