Official Update :

SAWAD-MTC ยิ่งน่าซื้อ เมื่อ TIDLOR จะเข้าตลาด

เมื่อหุ้นสินเชื่อเช่าซื้อรายใหม่อย่าง “TIDLOR” จะเข้าเทรด จึงเป็นจุดน่าสนใจที่ทำให้หุ้นใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้ออย่าง SAWAD และ MTC ได้รับความสนใจ และน่าเข้าลงทุน เพราะสาเหตุอะไรเราจะไปหาคำตอบพร้อมกัน