Official Update :

ไขคำตอบจาก NRF ผู้ผลิตอาหารระดับชั้นนำของโลก

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เกิดเป็น Mega Trend เป็นอย่างไร และการดำเนินธุรกิจด้านอาหารทำไมต้องเอาความยั่งยืนเป็นตัวตั้ง รวมถึงการใส่ใจการบริโภคอาหาร Plant-Based Food ที่ดีต่อร่างกาย ไขคำตอบได้ใน NRF ผู้ผลิตอาหารระดับชั้นนำของโลก ผ่านคลิปนี้...