Official Update :

‘PROSPECT’ กับผลตอบแทนเกินคาด ท่ามกลาง COVID-19

ท่ามกลางมรสุม COVID-19 ที่เข้ามากระทบให้หลายธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าได้ตามปกติ แต่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นกับ "กองทรัสต์ PROSPECT"  ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ได้รับผลกระทบ จากการรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ได้ถึง 96 % และยังสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 11 % ตามประมาณการณ์ที่ให้ไว้กับนักลงทุน


อะไร คือ เคล็ดลับที่นำพาความสำเร็จที่ทำให้ PROSPECT มีฐานผู้เช่าที่เหนียวแน่น และอนาคตของกอง REIT นี้ จะเป็นอย่างไร WEATHY THAI จะพาท่านมาหาคำตอบ