Official Update :

เจาะลึกกองทรัสต์ HREIT กับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2

เจาะลึกกองทรัสต์ HREIT กับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 คือโอกาสในการเติบโต กับอัตราการเช่าในแต่ละโลเคชั่นที่ลงทุน ขึ้นสูงกว่า 90% ทุกโลเคชั่น ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี

การลงทุนครั้งนี้ HREIT จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอะไรบ้าง และนักลงทุนได้อะไรจากการลงทุน ไขคำตอบได้ผ่านคลิปนี้...